Manja slova Veća slova RSS
>

Najava: u organizaciji Veterinarske uprave od 21.- 23. decembra 2006. godine će biti održan seminar na temu Veterina u evropskim integracijama Crne Gore

Datum objave: 14.12.2006 09:29 | Autor: Aktuelnosti

Ispis Štampaj stranicu


U organizaciji Veterinarske uprave od 21.- 23. decembra 2006. godine će biti održan seminar na temu Veterina u evropskim integracijama Crne Gore




Republika Crna Gora
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
VETERINARSKA UPRAVA

ORGANIZUJE

S E M I N A R
VETERINA U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA CRNE GORE
Hotel '' Delfin '' Bijela 21. - 23. 12. 2006.g.
PROGRAM :

četvrtak 21.12.2006.g.

15,oo - 17,oo h Prijava i registracija učesnika

17,oo - 17,15 h Otvaranje seminara - Podpresjednik Vlade RCG Prof. dr Gordana Đurović, ministar mr Milutin Simović

17,15 - 17,45 h Evropske integracije Cne Gore - Podpresjednik Vlade RCG prof. dr Gordana Đurović

17,45 - 18, 15 h Crnogorska poljoprivreda i Evropska Unija -
Strategija razvoja proizvodnje hrane i rurarnih područja ministar mr MIlutin Simović

18,15 - 18,30 h pauza za koktel

18,30 - 19,15 h Veterinarska kontrola u lancu proizvodnje mesa - prof.dr Olivera Bunčić
Regulativa u EU / USA
Pregled prije klanja
Pregled posle klanja

19,15 - 19,30 h diskusija

20,oo h zajednička večera




petak 22.12.2006.g.

10oo - 11,oo h Preduslovi za HACCP - prof.dr Vera Katić
dobra proizvođačka praksa
dobra higijenska praksa
značaj standardnih operativnih procedura

11,oo - 12,oo h HACCP - sedam principa - dr sci Neđeljko Karabasil
analiza rizika i kritične kontrolne tačke (CCP)
kritični limiti, monitoring i korektivne mjere na CCP
verifikacija i dokumentacija

12,oo - 12,15 h pauza za kafu

12,15 - 13,30 h Ekvivalentnost nacionalne sa legislativom EU
(predstavnici CG i zemalja regiona, prezentacije po 15 min.)

13,3o - 15,oo h pauza za ručak

15,oo - 15,3o h Program monitoringa rezidua u Crnoj Gori za 2007.g. - dvm Tatjana Babović
15,3o - 15,45 h Komentar zakona o dobrobiti životinja - dvm Sunčica Boljević
15,45 - 16,oo h Epizootiološka situacija u Crnoj Gori u 2006.g. - dvm Mevlida Bokroš
16,oo - 16,3o h Operativni program zdravstvene zaštite životinja za 2007.g. - dvm Kerim Zejnilović
16,3o - 16,45 h Izvršavanje javnih ovlašćenja tokom 2006.g. - gl.vet.insp. dvm Biljana Blečić
16,45 - 17,oo h Formiranje radne grupe za osnivanje Veterinarske komore Crne Gore

17,oo - 18,oo h diskusija

20,oo h Svečana večera







subota 23.12.2006.g.

9,30 - 10,oo h Projekat identifikacije i registracije životinja u Crnoj Gori - dvm Dejan Božarić

10,oo - 10,3o h Specijalistička veterinarska laboratorija Podgorica - prezentacija (film) - dvm Dejan Laušević

10,3o - 11,oo h Lajšmanijaza pasa u Crnoj Gori - dvm Zorica Pavićević

11,oo - 12,3o h Stručni radovi iz prakse

12,3o h - 13.oo h Zaključci, izdavanje sertifikata učesnicima i zatvaranje seminara