Manja slova Veća slova RSSVijesti

17.01.2022.

Obuka predstavnika carinskih službi na temu pregleda drvenog materijala za pakovanje

Predstavnica Odsjeka za zdravstvenu zaštitu bilja Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove, održala je 29.12.2021. godine online obuku za predstavnike carinskih službi na temu pregleda drvenog materijala za pakovanje.

12.01.2022.

TV Vijesti - Boje jutra "Zabranjen uvoz svinja iz dijela Srbije i Sjeverne Makedonije"

TV Vijesti - Boje jutra "Zabranjen uvoz svinja iz dijela Srbije i Sjeverne Makedonije"

Gostovanje VD direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimira Đakovića na temu "Zabranjen uvoz svinja iz dijela Srbije i Sjeverne Makedonije" na TV Vijesti - Boje jutra

10.01.2022.

Ažurirana lista država iz kojih je zabranjen uvoz i tranzit pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od domaćih i divljih svinja zbog prijave afričke kuge svinja u Republici Sjevernoj Makedoniji

U skladu sa tačkom 1. Naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja ("Sl. list CG", br. 70/18), kojom je propisano da se radi sprečavanje unošenja naročito opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja u Crnu Goru...

29.12.2021.

Obavještenje za držaoce: Obavezni godišnji popis ovaca, koza i svinja na dan 31. decembar 2021. godine

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca/koza i svinja u Crnoj Gori da prijave godišnji popis ovaca/koza i svinja i ispune svoju obavezu koja je utvrđena Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja (Sl. list RCG, br. 48/07 i Sl. list CG, br. 73/10 i 48/15).

29.12.2021.

Realizacija programa „Posebni nadzori Aleurocanthus spiniferus“

Realizacija programa „Posebni nadzori Aleurocanthus spiniferus“

U skladu sa Programom fitosanitarnih mjera za 2021. godinu, sprovođenje posebnog nadzora A. spiniferus vršeno je na području opštine Ulcinj...

28.12.2021.

Avijarna influenca

Zbog pojave virusa avijarne influence u zemljama Evrope, a naročito u zemljama u okruženju, uključujući Srbiju, Albaniju Bosni i Hercegovinu, Kosovo, Hrvatsku i Sloveniju, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ovim putem informišu javnost, a posebno držaoce živine, kaveznih i drugih ptica o mjerama i preporukama koje treba da preduzimaju kako bi se rizik od eventualne pojave bolesti sveo na minimum.

27.12.2021.

Izvještaj: „Posebni nadzor Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis”

Izvještaj: „Posebni nadzor Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis”

Posebni nadzor nad štetnim organizmima Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis se realizuje u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera za 2021. godinu, u cilju potvrđivanja statusa da je Crna Gora „slobodna od“ ovih štetnih organizama, kao i u skladu sa obavezom izvještavanja Evropske Komisije o nadzoru nad ovim štetnim organizmima.

27.12.2021.

Izvještaja o održanim obukama lica za promet pesticida

Izvještaja o održanim obukama lica za promet pesticida

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u skladu sa Nacionalnim planom za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja, preko ovlašćenih institucija organizuje specijalistički kurs za lica odgovorna za promet sredstava za zaštitu bilja.