Manja slova Veća slova RSS
>

Produženje roka za dostavljaje godišnih popisa za ovce/koze

Datum objave: 21.04.2021 13:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca i koza u Crnoj Gori da će se prihvatati prijave godišnjih popisa ovaca i koza dostavljenih u nadležnu veterinarsku ambulantu do 15.maja 2021. godine.
 
Razlog za donošenje ove odluke je trenutna situacija u Crnoj Gori koja je uslovljena uvođenjem privremenih mjera zbog pojave virusa COVID-19  koja onemogućavaju držaoce životinja da ispune obavezu koja je utvrđena Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja (“Sl. list RCG”, br. 48/07 i “Sl. list CG”, br. 73/10 i 48/15).

Još jednom naglašavamo da je godišnji popis zakonska obaveza svih držaoca ovaca i koza bez obzira na broj životinja na gazdinstvu. To nije nova obaveza, već redovni posao kojim treba da se utvrdi tačan broj ovaca i koza.

Ukoliko držalac ovaca i koza ne prijavi Godišnji popis ovaca i koza :

• snose troškove sprovođenja mjera po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja;
• ne može ostvariti premije u stočarskoj proizvodnji;
• ne može prodati svoje životinje registrovanim objektima za klanje;
• ne može prodati mlijeko registrovanim objektima za preradu mlijeka;
• ne može kretati životinje na katune, izložbe, pijace;
• ne može dobiti Uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja;
• ne može ostvariti pravo na naknadu štete u slučaju uginuća ili usmrćivanja životinja usljed pojave naročito opasnih i programom određenih bolesti životinja na njegovom gazdinstvu.

Držaoci ovaca i koza potrebno je da se obrate svojoj veterinarskoj ambulanti kako bi preuzeli obrazac "Godišnji popis ovaca i koza" i uredno popunjen vrate nadležnoj veterinarskoj ambulanti u predviđenom roku, a najkasnije do 15. maja 2021. godine.