Manja slova Veća slova RSS
>

UPOZORENJE: Svi korisnici pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

UPOZORENJE: Svi korisnici pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost
Datum objave: 14.04.2021 14:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


UBHVFP
Podsjećamo sve korisnike pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost o:

- nazivu ili imenu korisnika pesticida;
- datumu i predviđenom satu tretiranja;
- podacima o mjestu tretiranja; 
- trgovačkom nazivu pesticida;
- opasnostima.

Obaveza obavještavanja odnosi se sve korisnike pesticida koji suzbijaju štetne organizame u poljoprivredi i šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama, a naročito je, u vrijeme cvjetanja poljoprivrednih kultura pesticidom opasnim za pčele, važno obavijestiti pčelare. U slučaju da pčelar nije poznat, korisnik pesticida obavještava najbliže udruženje pčelara.

Obavještavanje o upotrebi pesticida na većim parcelama se vrši putem medija radi pravovremenog i potpunog informisanja javnosti, zainteresovanih lica/strana i pojedinaca u skladu sa Pravilnikom o pravilima dobre poljoprivredne prakse za zaštitu bilja (Sl. list CG, br. 45/14) i Nacionalnim planom za održivu upotrebu pesticida (Sl. list CG, br. 57/16). 

Obavještavanje vlasnika susjednih kuća ili parcela je dobra praksa prilikom korišćenje pesticida na okućnicama. 

Obavještavanje o upotrebi pesticida je naročito važno kada se primjena pesticida vrši u blizini stambenih objekata, objekata za smještaj životinja, pčelinjaka, površinskih voda, javnih površina, parkova, pored puteva, dječjih igrališta, rekreacionih i sportskih terena, škola, vrtića, bolnica i drugih sličnih ustanova. 

Radi očuvanja zdravlja ljudi, životinja, bilja i zaštite životne sredine, pesticide treba primjenjivati u skladu sa uputstvima, upozorenjima i obavještenjima datim na etiketi proizvoda koji se upotrebljava.

Ovlašćeni davaoci usluga za vršenje javnih poslova i javna preduzeća koja u okviru svojih djelatnosti obavljaju  suzbijanje štetnih organizama i uklanjanje nepoželjnog bilja, hemijskim metodama (tretiranjem pesticidima, prije početka tretiranja obavezni su da daju obavještenja na svojim web stranicama i obavijeste Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove). 

Preporučuje se:

- da se javne površine prije tretiranja zagrade trakom ili mobilnom privremenom ogradom radi onemogućavanja ulaska ljudi;
- na mjestima koja su uobičajena za prolazak ljudi potrebno je na traci ili ogradi postaviti tablu sa natpisom: Ne ulaziti! Tretirano pesticidima!
- natpis na traci ili ogradi treba da stoji do isteka radne karence;
- ako radna karenca nije propisana tretirano područje štiti se 12 sati od kraja tretiranja.

SPe 8

MN: Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvjetanja/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tokom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvjetanja korova/Odstraniti korove prije cvjetanja/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

EN: Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./ Do not apply when flowering weeds are present./ Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time).