Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv proizvođačima da vode evidenciju o upotrebi pesticida

Datum objave: 07.04.2021 13:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća sve korisnike sredstava za zaštitu bilja da su u obavezi da vode evidenciju o korišćenju pesticida radi postizanja ciljeva sistema održive upotrebe pesticida i eliminisanja negativnih posljedica koje mogu nastati od nepravilne upotrebe pesticida.

Neophodno je da svi učesnici i interesne grupe prepoznaju vlastite uloge radi unaprjeđenja sistema održive upotrebe pesticida koji je važan sa aspekta uticaja na zdravlje ljudi, životinja i bilja, ali i sa aspekta koji se odnosi na statistiku pesticida odnosno prikupljanje podataka i informacija o njihovoj upotrebi.

Evidencija sadrži sljedeće podatke: 

naziv i sjedište odnosno ime i adresu korisnika sredstva za zaštitu bilja;
broj upisa u registar proizvođača;
lokaciju i površinu parcele (m2);
redni broj tretiranja;
datum i vrijeme tretiranja;
naziv biljne vrste; 
razvojnu fazu biljne vrste;
•  štetni organizam koji se suzbija (gljive, bakterije, insekti, korovi i dr.);
•  trgovačko ime sredstva za zaštitu bilja i aktivne materije;
•  upotrijebljenu količinu  rastvora (količina preparata / litara vode / površina parcele m2);
•  vrijeme berbe ili žetve.

Evidencija se vodi na propisanom obrascu koji možete preuzeti ovdje: