Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje za uvoznike: Obavezna provjera aktivnih supstanci navedenih na etiketama sjemenskog materijala prije uvoza

Datum objave: 30.12.2020 10:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavaju se uvoznici sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja da u susret sezoni uvoza prije pokretanja postupka uvoza izvrše provjeru kod svojih dobavljača o aktivnim supstancama kojima je tertian sjemenski materijal.

Pošiljke sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja koje se uvoze, a naročito sjemena povrća i žitarica podliježu pregledu etikete između ostalih propisanih normi provjerava se da li etiketa sadrži navode o tretiranju.

Ukoliko je sjemenski materijal tertiran potrebno je provjeriti da li je upotrijebljena aktivna supstanca dozvoljena za upotrebu u Crnoj Gori u skladu sa Listom aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2020. godinu Sl. list CG br. 11/2020 koja je usklađena sa EU listom odobrenih aktivnih supstanci i koja se ažurira i nalazi na web stranici Uprave:


Primjer (1):

Pravilnik o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala žita "Sl. list CG", br. 13/2014 u članu 12 u st. 2 i 3 propisuje:

“Član 12
Etiketa, deklaracija na/ili unutar pakovanja sjemena koje je tretirano sredstvima za zaštitu bilja, treba da sadrži oznaku:
- "tretirano, (naziv aktivne supstance, upotrijebljenu doza, upozorenje o štetnosti i da se tretirano sjeme ne smije upotrebljavati za ishranu ljudi, stoke i u industrijskoj preradi)";
Etiketa na pakovanju sjemena koje nije tretirano sredstvom za zaštitu bilja, treba da sadrži oznaku: "nije tretirano".”

Primjer (2):
Pravilnik o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala povrća "Sl. list CG", br. 26/2017 i 42/2018 u članu 10 u st. 2 propisuje:

“Član 10
Etiketa ili deklaracija na pakovanju sjemenskog materijala povrća koje:
- je tretirano sredstvima za zaštitu bilja, treba da sadrži oznaku: "tretirano, (naziv aktivne supstance, upotrijebljena doza, upozorenje o štetnosti kao i da se tretirano sjeme ne smije upotrebljavati za ishranu ljudi, stoke i u industrijskoj preradi)";
- nije tretirano sredstvom za zaštitu bilja, treba da sadrži oznaku: "nije tretirano";

U slučaju da sjeme bude tretirano zabranjenom aktivnom supstancom fitosanitarna inspekcija će u skladu sa upravnim mjerama i radnjama pošiljku vratiti pošiljaocu ili uništiti na neškodljiv način.