Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje za držaoce: Obavezni godišnji popis ovaca, koza i svinja na dan 31. decembar 2020. godine

Datum objave: 24.12.2020 14:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća sve držaoce ovaca/koza i svinja o obavezi prijavljivanja  godišnjeg popisa ovaca/koza i svinja.

Godišnji popis životinja je obaveza svih držaoca ovaca/koza i svinja, propisana Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja (Sl. list RCG, br. 48/07 i Sl. list CG, br. 73/10 i 48/15), sa ciljem utvrđivanja tačnog broja ovaca/koza i svinja.

Držalac ovaca i koza dužan je da vrši popis 2 puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembara tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi nadležnoj veterinarskoj ambulanti do 15. aprila tekuće godine, odnosno do 15. januara naredne godine.

Držalac svinja dužan je da vrši popis svinja 2 puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jula i 31. decembara tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi nadležnoj veterinarskoj ambulanti do 15. jula tekuće godine, odnosno do 15. januara naredne godine.

Ukoliko držalac ovaca/koza i svinja ne prijavi Godišnji popis ovaca/koza i svinja ne može:

ostvariti premije u stočarskoj proizvodnji;
prodati svoje životinje registrovanim objektima za klanje;
predati mlijeko registrovanim objektima za preradu mlijeka;
kretati životinje na katune, izložbe, pijace;
dobiti Uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja;
ostvariti pravo na naknadu štete u slučaju uginuća ili usmrćivanja životinja usljed pojave naročito opasnih i programom određenih bolesti životinja na njegovom gazdinstvu.

Držaoci ovaca/koza i svinja koji ne izvrše obavezu prijavljivanja Godišnjeg popisa snose troškove sprovođenja mjera po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i to:

preventivne vakcinacije protiv antraksa na područjima koja su proglašena distriktima;
dijagnostička ispitivanja ovaca/koza na brucelozu.

Držaoci ovaca/koza i svinja potrebno je da se obrate svojoj veterinarskoj ambulanti kako bi preuzeli obrazac ,,Godišnji popis ovaca/koza,, i ,,Godišnji popis svinja,, i uredno popunjen vrate nadležnoj ambulanit u zakonom predviđenom roku.

Inspekcijski nadzor nad identifikacijom životinja sprovodi veterinarska inspekcija koja, ukoliko utvrdi da držalac životinja ne ispunjava zakonom propisane obaveze , uključujući i dostavljanje Godišnjeg popisa u propisanim rokovima, preduzima upravne mjere i radnje i izriče novčane kazne.