Manja slova Veća slova RSS
>

EPPO AŽURIRAO PROMJENU STATUSA ŠTETNOG ORGANIZMA Anoplophora glabripennis u Crnoj Gori

EPPO AŽURIRAO PROMJENU STATUSA ŠTETNOG ORGANIZMA Anoplophora glabripennis u Crnoj Gori
Datum objave: 18.12.2020 14:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu dostavljenih informacija od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Evropska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja – EPPO je na svojoj internet stranici ažurirala promjenu statusa štetnog organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky) u Crnoj Gori, na način da se Crna Gora sada smatra slobodnom od Anoplophora glabripennisSTATUS: Absent, pest eradicated https://gd.eppo.int/taxon/ANOLGL/distribution/ME

Za razliku od prethodnog statusa da je 2015. godine u Crnoj Gori pronađena Anoplophora glabripennis i da se sprovodi eradikacija tj. iskorjenjivanje, sadašnji STATUS: Absent, pest eradicated, znači da je izvršena eradikacija tj. iskorjenjivanje ovog štetnog organizama.

Status da je Crna Gora slobodna od ovog štetnog organizma direktno utiče i na izvoz. Naime, ukolliko je status treće države (države koja nije članica EU) takav da ovaj štetni organizam nije prisutan na njenoj teritoriji, manje su zahtijevni fitosanitarni uslovi za izvoz određenog bilja i biljnih proizvoda (npr. drveta) u države EU ali i u treće države koje su preuzele pravila uvoza bilja i biljnih proizvoda u skladu sa EU.

Status da je Crna Gora slobodna od štetnog organizma Anoplophora glabripennis je rezultat sprovođenja posebnog nadzora nad ovim štetnim organizmom, koji se u kontinuitetu sprovodio  od 2015. godine kada je prvi put Anoplophora glabripennis otkrivena na teritoriji Crne Gore.   

Mada je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove blagovremeno upoznala javnost sa pojavom ovog štetnog organizma i sprovedenim fitosanitarnim mjerama,  podsjećanja radi u nastavku je kratak pregled događaja:

Prisustvo štetnog organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky) je potvrđeno u Crnoj Gori u oktobru 2015. godine, na teritoriji Opštine Budva, područje Lastve Grbaljske SGŠ 42° 18' 25''  i  JGŠ 18° 48' 18'', na vrbi (Salix sp.);

Nakon detaljnog zdravstvenog pregleda i uzorkovanja vrba je uništena, a zatim je izvršena i sječa svog određenog bilja u poluprečniku od 100 m oko uništene infestirane vrbe (11 biljaka). Svo posječeno bilje je detaljno pregledano  i nijesu primjećeni znaci napada štetnim organizmom Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

U skladu sa Pravilnikom o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja azijske strižibube Anoplophora glabripennis  (Motschulsky) (“Sl. list CG”, br.  61/15), uspostavljeno je Obilježeno područje koje se sastoji od zaraženog i sigurnosnog područja. Sigurnosno područje je 2 km od granice zaraženog područja;

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja azijske strižibube Anoplophora glabripennis  (Motschulsky) (“Sl. list CG”, br.  61/15) je usklađen sa Commission Implementing Decision (EU) 2015/893 of 9 June 2015 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Anoplophora glabripennis (Motschulsky).

U skladu sa navedenim pravilnikom, kada se u Obilježenom području na osnovu posebnog nadzora štetni organizam ne pronađe tokom perioda od najmanje četiri uzastopne godine, Obilježeno područje se ukida;

Nakon prve potvrde prisustva štetnog organizma Anoplophora glabripennis  (Motschulsky) u Crnoj Gori u oktobru 2015. godine, u Obilježenom području se vrši intenzivan posebni nadzor;

Posebnim nadzorom, koji se sprovodio tokom uzastopnih 5 godina, nije uočeno niti prisustvo štetnog organizma niti sumnja na njegovo prisustvo u Obilježenom području.

Osim posebnog nadzora u Obilježenom području, posebni nadzor se vršio i na drugim lokalitetima u Crnoj Gori (van Obilježenog područja) u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera koji se donosi svake godine. Sprovedeni nadzori su pokazali da štetni organizam Anoplophora glabripennis nije prisutan na teritoriji Crne Gore.

U skladu sa gore navedenim sadašnji status je da je štetni organizam Anoplophora glabripennis iskorjenjen i da je Crna Gora slobodna od Anoplophora glabripennis (STATUS: Absent, pest eradicated).