Manja slova Veća slova RSS
>

Brojne aktivnosti na unapređenju dobrobiti životinja

Brojne aktivnosti na unapređenju dobrobiti životinja
Datum objave: 04.10.2020 18:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za bezbjednost hrane i Ministarstvo poljoprivrede pokrenuli su značajne aktivnosti koje treba da doprinesu daljem unapređenju zaštite dobrobiti životinja u našoj zemlji. 

Svjetski dan zaštite dobrobiti životinja – 4. oktobar prilika je da se podsjetimo na te aktivnosti i pozovemo sve na poštovanje propisa u ovoj oblasti, ali i odgovoran odnos prema životnjama. 

Svjetski dan životinja obilježava sa se ciljem poboljšanja odnosa prema životinjama i promocije aktivnosti vezanih za djelovanje pojedinaca, civilnog sektora i nadležnih instituacija radi unapređenja zaštite dobrobiti, između ostalog i napuštenih životinja i kućnih ljubimaca.

Poseban doprinos ovim aktivnostima daje Savjet za zaštitu životinja koji je prije dvije godine formirala Vlada s ciljem da se pokaže angažovaniji odnos i nadležnih institucija i civilnog sektora  u ovoj oblasti. Priritet u radu Savjeta i civilnog sektora u dosadašnjem periodu bilo je stvaranje pretpostavki za rješavanje izazova u dijelu odgovornog vlasništva i populacije napuštenih pasa.  

Identifikacija i registarcija pasa

Sistem za identifikaciju i registraciju pasa, koji je uspostavljen krajem septembra prošle godine, značajno će unaprijediti zdravstvenu zaštitu pasa, ali i omogućiti dalje sprovođenje mjera za kontrolu populacije pasa i odgovorno vlasništvo nad njima. Kroz akciju čipovanja i vakcinacije, koja je finansirana iz Agrobudžeta, uz minimalnu participaciju vlasnika, do sada je registrovano oko 20.000 pasa. Očekujemo da će čipovanje i naredne godine biti dio agrobudžetskog Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja. To bi bio podsticaj da se nastavi trend rasta broja registrovanih pasa. Cilj je da populacija pasa u što većoj mjeri bude identifikovana i registrovana. 

Programa za kontrolu populacije pasa 

Program za kontrolu populacije pasa je u završnoj fazi izrade i njime će biti definisane mjere za kontrolu ove populacije, na bazi standarda Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). Lokalne samouprave treba da definišu mjere koje mogu da primijene u skladu sa svojim specifičnostima, a na bazi smjernica koje će biti pripremljene uz Program. Uprava će biti na raspolaganju za stručnu pomoć svim lokalnim samoupravama koje imaju zakonsku obavezu da obezbijede uslove za dobrobit ovih životinja.

Novi Zakon o zaštiti dobrobiti životinja

U narednom periodu intenzivno će se raditi na novom Zakonu o zaštiti dobrobiti životinja, kako bi se ova oblast  u potpunosti uskladila sa EU legislativom i prevazišli problemi koji postoje u primjeni postojećeg zakona. Jedan od predloga Savjeta za zaštitu životinja je  da se u novom zakonu definiše zabrana upotrebe  divljih životinja  u cirkusima, sa posebnom pažnjom na korišćenje domaćih životinja  i zaštite njihove dobrobiti od strane nadležnih inspekciskih službi, kao i zabrana upotrebe krzanšica za proizvonju krzna.

Podrška projektima NVO 

Prepoznajući mogućnost da NVO koje se bave zaštitom životinja značajno doprinesu zaštiti dobrobiti životinja, u periodu 2018-2020 godine, Ministarstvo poljoprivrede je kroz konkurse za finansiranje projekata NVO opredijelila podršku u iznosu od više od 390 hiljada eura.
Projekti podržani u 2018. godini uglavnom su uspješno realizovani, dok su projekti iz 2019. godine još u fazi realizacije koja je usporena zbog poljedica pandemije COVID19.

Prioritetni izazovi u oblasti zaštite dobrobiti životinja, koji se planiraju rješavati i finansiranjem projekata/programa NVO u 2020 godini su: podizanje svijesti građana i vlasnika životinja o odgovornom vlasništvu/odnosu prema životinjama; izrada lokalnih planova za kontrolu populacije pasa na lokalnom nivou u saradnji sa lokalnim upravama u skladu sa Programom za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori; unaprijeđenje tehničkih uslova u skloništima za napuštene životinje (kućne ljubimce) upisanih u registar koji vodi Uprava; unaprijeđenje uslova zaštite dobrobiti za ostale napuštene životinje; nastavak edukacije/promocije odgovornog vlasništva na osnovu  kampanje „Drug iz snova, a bez krova“; smanjenje i stabilizacija populacije napuštenih pasa kroz povećanje broja udomljenih pasa. 

Preporuka je i da se nastavi saradnja sa međunarodnim organizacijama koje su u prethodnom periodu davale podršku u obezbijeđivanju boljih uslova u skloništu, ali i za sprovođenje programa za smanjenje populacije pasa metodom – „uhvati, steriliši, vakciniši i pusti“. 
U svijetlu svih mjera koje se preduzimaju zbog pandemije koronavirusa, Uprava i Veterinarska komora Crne Gore pripremili  je preporuke za vlasnike  životinja radi preventivnog djelovanja  kako bi zaštitili zdravlje i dobrobit svojih životinja.

Napominjemo da je u predhodnom periodu preduzeto niz mjera protiv neodgovornih vlasnika u smislu zanemarivanja, napuštanja i zlostavljanja životinja i kućnih ljubimaca. 

Smatramo da su zajedničkim radom nadležnih institucija, Savjeta i civilnog sektora u prethodnom periodu postignuti iskoraci na  unapređenju dobrobiti životinja i podizanju svijesti u ovoj oblasti. Takav pristup, uz još snažniju saradnju, potreban je i u narednom peridu, kako bi se odgovorilo predstojećim izazovima u zastiti životinja.


Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove