Manja slova Veća slova RSS
>

Spriječimo pojavu afričke kuge svinja

Spriječimo pojavu afričke kuge svinja
Datum objave: 29.09.2020 14:50 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


UBHVFP UBHVFP
U okviru kampanje za podizanje svijesti o rizicima i mjerama prevencije u cilju sprečavanja pojave bolesti afrička kuga svinja u Crnoj Gori, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ovih dana realizuje nove radionice za ciljne grupe, po opštinama. Kampanja je podržana od strane Evropske komisije.

Afrička kuga svinja je virusna zarazna bolest svinja (domaćih i divljih) koja kod ovih životinja ima za posljedicu mortalitet i do 100%, te može izazvati ozbiljne ekonomske posljedice po farmere i sektor svinjarstva. Afrička kuga svinja nije opasna za ljude i druge životinje.  Bolest se kod svinja ne liječi niti postoji vakcina protiv ove bolesti. 

Preventivne mjere su jedini način za sprečavanje pojave i zaustavljanje daljeg širenja bolesti, te je stoga prioritet informisati i edukovati sve ciljne grupe sa povećanim rizikom od pojave bolesti, kao i sa mjerama koje preduzima Uprava, ali i mjerama koje sami treba da preduzmu.

Bolest se širi Evropom

Podsjećamo, afrička kuga svinja nikada nije zabilježena na teritoriji Crne Gore. Nakon pojave afričke kuge svinja u Gruziji 2007.godine, registrovana je i u Rusiji i otada se širi, na područje Evrope i Azije. Trenutno je u Evropi zabijležena u Litvaniji, Letoniji, Polјskoj, Ukrajini, Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Moldaviji, Belgiji, Grčkoj, Srbiji, a prije dvadesetak dana registrovana je i u Njemačkoj. Bolest je zabilježena i u Africi (odakle i potiče). 

Edukacija

Prve radionice organizovane su za držaoce svinja, veterinare i lovce, a u kontinuitetu održavaju se i za ostale subjekte koji su uključeni u praćenje situacije na terenu i reagovanje u cilju sprečavanja pojave bolesti -  područne jedinice Uprave za šume, veterinare i veterinarske inspektore, Veterinarsku komoru, nacionalne parkove i parkove prirode, zatim klanice i mesnu industriju, uvoznike i prerađivače mesa svinja, te zaposlene u Upravi carina i Upravi policije, na graničnim prelazima, turističke organizacije i planinare kao i nadležne službe u lokalnim upravama. 

Rizici i način širenja

Svi pomenuti subjekti i pojedinci svojim djelovanjem i odgovornošću treba da doprinesu u prevenciji pojave bolesti. Na radionicama je naglašeno da se bolest širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, odjećom i obućom, kontaminiranom hranom, vodom i prostirkom, prevoznim sredstvima, predmetima i opremom sa farmi, stajnjakom, leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima i inskektima. 

Dežurni telefon -  067 666 632

U okviru kampanje izrađeni su i postavljeni bilbordi i flajeri, video i audio spotovi koji se emituju u elektronskim medijima.  U ovoj godini obezbijeđena su i sredstva za isplatu naknade  u iznosu od 40€ za svako lice koje pruži sigurnu informaciju o pronalasku leša divlje svinje. U tu svrhu otvorena je dežurna telefonska linija na broj 067 666 632.

Od 2018 godine, kada je procijenjeno da spadamo u red država pod rizikom od pojave ove bolesti, u kontinuitetu se sprovode mjere za sprečavanje pojave afričke kuge svinja. Zbog povećanog rizika od pojave bolesti na našoj teritoriji, u 2020. godini intenzivirane su aktivnosti, posebno na podizanju svijesti javnosti s obzirom na prirodu ove bolesti i načine prenosa, gdje je ljudski faktor jedan od najznačajnijih. 

Mjere prevencije 

Mjere prevencije koje Crna Gora sprovodi obuhvataju pojačani nadzor domaćih i divljih svinja, rigoroznu kontrolu uvoza svinja i proizvoda dobijenih od svinja na graničnim inspekcijskim mjestima, informisanje svih zainteresovanih strana i ukupne javnosti o opasnosti od pojave ove bolesti i druge mjere. Na snazi je Naredba o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja kojom je propisana zabrana uvoza domaćih i divljih svinja, kao i uslovi za bezbjedan uvoz proizvoda porijeklom od domaćih i divljih svinja iz područja država u kojima je potvrđena ova bolest, a u skladu sa praksom zemalja EU i Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE).


Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove