Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje o odpočinjanju administrativnih procedura za registraciju sredstava za zaštitu bilja

Datum objave: 12.09.2017 08:31 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavaju se proizvođači, uvoznici i distributeri sredstava za zaštitu bilja da odpočnu sa podnošenjem zahtjeva za registraciju sredstava za zaštitu bilja zbog sprovođenja administrativnih procedura samog postupka registracije.

Zahtjevi za registraciju podnose se Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne na propisanom obrascu i uz propisanu dokumentaciju u skaldu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja (Sl. list CG, br. 51/08 i 18/14) i Pravilnikom o priznavanju registracije sredstava za zaštitu bilja (Sl. list CG, br. 50/14).

Sredstva za zaštitu bilja će se do datuma naznačenog u Listi sredstava za zaštitu bilja (Sl. list CG, br. 43/17) uvoziti kao i do sada, u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja (Sl. list CG, br. 51/08 i 18/14), Listom aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja (Sl. list CG, 7/17) i Pravilnikom o uslovima za proizvodnu liniju, promet, uvoz i uzorkovanje pesticida i đubriva (Sl. list SRJ, br. 59/01). 

Još jednom skrećemo pažnju svim zaiteresovanim stranama da ovaj prelazni period od dvije godine iskoriste za blagovremeno podnošenje zahtjeva za registraciju prizvoda koje plasiraju na tržište Crne Gore kako ne bi doveli u pitanje svoje poslovne aktivnosti.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva: