Manja slova Veća slova RSSVijesti

20.10.2021.

Javni konkurs „Unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i učešće u izradi lokalnih planova“

Javni konkurs „Unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i učešće u izradi lokalnih planova“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite dobrobiti životinja u 2021 godini

20.10.2021.

Javni konkurs „Izgradnja/unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja u skloništima za napuštene životinje i napuštene kućne ljubimce“

Javni konkurs „Izgradnja/unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja u skloništima za napuštene životinje i napuštene kućne ljubimce“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite dobrobiti životinja za 2021 godinu

20.10.2021.

Javni konkurs „Upravljanje biljnim i otpadom koji je nastao upotrebom sredstava za zaštitu bilja” u 2021 godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021.godini...

15.10.2021.

Predstavnici UBHVFP učestovali na obukama organizovanim od strane FAO i Lovačkog saveza Crne Gore na temu afrička kuge svinja

Predstavnici UBHVFP učestovali na obukama  organizovanim od strane FAO i Lovačkog saveza Crne Gore na temu afrička kuge svinja

Predstavnici Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove učestovali su na obukama organizovanim od strane FAO ( Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija) i Lovačkog saveza Crne Gore na temu afrička kuga svinja.

14.10.2021.

Preporučuje se maslinarima što brža berba i prerada ploda masline

Preporučuje se maslinarima što brža berba i prerada ploda masline

Pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (područje velikih maslinjaka – Valdanos) urađen je 07.10.2021. godine, a pregled plodova je izvršen u entomoliškoj laboratoriji 09.10.2021. godine.

12.10.2021.

Finansijska podrška studentima veterinarske medicine za školsku 2021./22.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, svake godine, u skladu sa opredjeljenim sredstvima u budžetu finansijski podržava studente veterinarske medicine.

08.10.2021.

Održana online radionica na temu kuga malih preživara za veterinare i veterinarske inspektore

Održana online radionica na temu kuga malih preživara za veterinare i veterinarske inspektore

Dana, 06.10.2021. godine, u organizaciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizovana je radionica za terenske veterinare i veterinarske inspektore, na temu kuga malih preživara.

08.10.2021.

OBAVJEŠTENJE: Genotipizacija uzorka vinove loze potvrdila da je fitoplazma Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence dorée) porijeklom iz prirodnog rezervoara

Nakon što je potvrđen prvi nalaz štetnog organizma fitoplazme Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence dorée),

08.10.2021.

Informacija: Prisustvo Aleurocanthus spiniferus nije utvrđeno na području opštine Ulcinj

Posebni nadzor Aleurocanthus spiniferus vrši se tokom 2021. godine, na području opštine Ulcinj, u skadu sa Programom fitosanitarnih mjera za 2021. godinu.

07.10.2021.

Obavještenje: Donešen Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca

Obavještenje: Donešen Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca.Ovim pravilnikom se propisuju bliži veterinarsko-sanitarni uslovi koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca u pogledu objekata i opreme, uslova neophodnih za zaštitu dobrobiti životinja, načina vođenja registra objekata za prodaju kućnih ljubimaca i načina osposobljavanja lica zaposlenih u tim objektima.