Manja slova Veća slova RSSVijesti

21.04.2021.

Produženje roka za dostavljaje godišnih popisa za ovce/koze

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca i koza u Crnoj Gori da će se prihvatati prijave godišnjih popisa ovaca i koza dostavljenih u nadležnu veterinarsku ambulantu do 15.maja 2021. godine.

14.04.2021.

UPOZORENJE: Svi korisnici pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

UPOZORENJE: Svi korisnici pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

Podsjećamo sve korisnike pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

14.04.2021.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG“, broj 41/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, objavila je javni poziv u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti radi uključenja u postupak pripreme izrade nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja.

12.04.2021.

Kampanja podizanja svijesti o bolesti afrička kuga svinja

Tokom 2020. godine Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je sprovodila niz preventivnih mjera u cilju smanjenju rizika od unošenja i širenja bolesti afričke kuge svinja na teritoriji naše zemlje, a jedna od njih je bila i kampanja podizanja svijesti koja je za cilj imala postizanje veće informisanosti o riziku od pojave ove bolesti, o obavezama i mjerama kojima se može spriječiti odnosno smanjiti rizik od pojave.

12.04.2021.

Nivo rezistencije na antibiotike i dalje je visok kod bakterija koje uzrokuju infekcije prenosive hranom

Nivo rezistencije na antibiotike i dalje je visok kod bakterija koje uzrokuju infekcije prenosive hranom

Značajan broj bakterija iz rodova Salmonella i Campilobacter i dalje je otporan na antibiotike koji se često koriste kod ljudi i životinja kao i prethodnih godina, objavljeno je u izvještaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA).

07.04.2021.

Poziv proizvođačima da vode evidenciju o upotrebi pesticida

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća sve korisnike sredstava za zaštitu bilja da su u obavezi da vode evidenciju o korišćenju pesticida radi postizanja ciljeva sistema održive upotrebe pesticida i eliminisanja negativnih posljedica koje mogu nastati od nepravilne upotrebe pesticida.

30.03.2021.

Apel: Kupujmo zdrava sertifikovana sjemena sigurnih proizvođača

Apel: Kupujmo zdrava sertifikovana sjemena sigurnih proizvođača

Apelujemo na poljoprivredne proizvođače da kupuju sertifikovana sjemena kod subjekata koji su registrovani za promet sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja!

15.03.2021.

Ažurirana lista država iz kojih je zabranjen uvoz i tranzit pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od domaćih i divljih svinja

U skladu sa tačkom 7. Naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja ("Sl. list CG", br. 70/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavljuje listu područja i država, u kojima postoji sumnja, odnosno u kojima je potvrđena bolest Afričke kuge svinja...

11.03.2021.

Poziv proizvođačima da prijave proizvodnju

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poziva sve registrovane proizvođače sjemenskog i sadnog materijala kao i registrovane proizvođače merkantilnog krompira i plodova citrusa da prijave godišnju proizvodnju.

10.03.2021.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama na predlog Sektorske analize za 2021. godinu

Nakon konstituisanja 42. Vlade Crne Gore i donošenja Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Sl. list CG”, br. 118/20, 121/20, 1/21 i 2/21), shodno utvrđenim organima državne uprave i upravnim oblastima za koje su isti osnovani sproveden je ponovno proces programiranja i konsultacija na predlog Sektorske analize za 2021.godinu za prioritene oblasti skladu sa Zakonom o NVO.