Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

14.04.2021.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG“, broj 41/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, objavila je javni poziv u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti radi uključenja u postupak pripreme izrade nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja.       Projekti

UBHVFP

UBHVFP

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  UBHVFP 

UBHVFP UBHVFP

UBHVFP UBHVFP

                   

Aquaculture Balkan

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    UBHVFP
     Jačanje svijesti o sistemu               Jačanje svijesti subjekata
      zaštite biljnih sorti u CG               u poslovanju hranom u CG

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

                 Biljni pasoši                          Održiva upotreba pesticida
                       UBHVFP
            

Aktuelnosti

21.04.2021.

Produženje roka za dostavljaje godišnih popisa za ovce/koze

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca i koza u Crnoj Gori da će se prihvatati prijave godišnjih popisa ovaca i koza dostavljenih u nadležnu veterinarsku ambulantu do 15.maja 2021. godine.

više...
14.04.2021.

UPOZORENJE: Svi korisnici pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

UPOZORENJE: Svi korisnici pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

Podsjećamo sve korisnike pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

više...
14.04.2021.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG“, broj 41/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, objavila je javni poziv u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti radi uključenja u postupak pripreme izrade nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja.

više...
12.04.2021.

Kampanja podizanja svijesti o bolesti afrička kuga svinja

Tokom 2020. godine Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je sprovodila niz preventivnih mjera u cilju smanjenju rizika od unošenja i širenja bolesti afričke kuge svinja na teritoriji naše zemlje, a jedna od njih je bila i kampanja podizanja svijesti koja je za cilj imala postizanje veće informisanosti o riziku od pojave ove bolesti, o obavezama i mjerama kojima se može spriječiti odnosno smanjiti rizik od pojave.

više...
12.04.2021.

Nivo rezistencije na antibiotike i dalje je visok kod bakterija koje uzrokuju infekcije prenosive hranom

Nivo rezistencije na antibiotike i dalje je visok kod bakterija koje uzrokuju infekcije prenosive hranom

Značajan broj bakterija iz rodova Salmonella i Campilobacter i dalje je otporan na antibiotike koji se često koriste kod ljudi i životinja kao i prethodnih godina, objavljeno je u izvještaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA).

više...