Manja slova Veća slova RSSProjekti

08.11.2016.

Upis strane sorte u registar sorti i podloga

Upis strane sorte u registar sorti i podloga Strane sorte su sve sorte koje nijesu stvorene u Crnoj Gori. Postupak upisa strane sorte u registar sorti i podloga Crne Gore regulisan je Zakonom o sadnom materijalu (“Službeni list RCG”, broj 28/06 i “Službeni list CG”, broj 61/11) i Pravilnikom o sadržaju zahtjeva za upis strane sorte u registar sorti i podloga (“Službeni list CG” br.41/14).

07.11.2016.

Zaštita novih biljnih sorti

Zaštita novih biljnih sorti

Zaštita biljnih sorti je ekskluzivno pravo dodijeljeno oplemenjivaču kao stvaraocu nove biljne sorte. Stvaranje novih sorti je složen proces koji zahtijeva veliki trud, znanje i finansijska ulaganja, ugradnju naučnih saznanja iz oblasti genetike, oplemenjivanja bilja i veliko iskustvo i sveukupna intelektualna saznanja stvaraoca nove biljne sorte.

07.11.2016.

Saopštenje za javnost: Počinje kampanja jačanja svijesti o sistemu zaštite biljnih sorti u Crnoj Gori

Uz podršku projekta “Razvoj bezbjednosti hrane i fitosanitarnih službi u Crnoj Gori” koji finansira Evropska unija danas počinje tronedjeljna kampanja jačanja svijesti o sistemu zaštite biljnih sorti u Crnoj Gori. Kampanju će sprovesti Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – Sektor za fitosanitarne poslove, institucija koja je odgovorna za sprovođenje sistema zaštite biljnih sorti. Aktivnosti kampanje se realizuju u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima koji se odnose na ovu oblast, sa ciljem jačanja svijesti proizvođača sjemenskog i sadnog materiajala.

30.03.2016.

Predpristupni program Evropske agencije za bezbjednost hrane EFSA-e

Evropska agencija za bezbjednost hrane (eng. European Food Safety Authority, EFSA) je krovno tijelo za pitanja bezbjednosti hrane na području Evrope. Zadatak EFSA-e je naučna procijena rizika i komunikacija o rizicima vezanim za cijeli prehrambeni lanac u cilju obezbijeđivanja bezbjednosti hrane na području Evrope. U Evropskoj uniji, postupak procjene rizika odvija se nezavisno od postupka upravljanja rizicima porijeklom iz hrane. Rad EFSA-e obuhvata sva područja prehrambenog lanca – bezbjednost hrane i hrane za životinje, ishranu, zdravlje i dobrobit životinja, kao i zdravlje i zaštitu bilja. EFSA pruža nezavisne i kvalitetne naučne savjete i izrađuje stručne procjene koje se temelje na naučnim podacima, za potrebe evropskih donosioca odluka – Evropske komisije, Evropskog parlamenta i država članica. Na taj način EFSA pomaže rukovodiocima na području Evrope pri donošenju stručnih odluka u svrhu poboljšanja bezbjednosti hrane u EU.