Manja slova Veća slova RSS

Međunarodna saradnja

23.03.2017.

EFSA: pojava salmoneloze u većem broju EU zemalja – broj prijavljenih slučajeva u naglom padu

Broj oboljelih u epidemiji bolesti uzrokovane bakterijom Salmonella Enteritidis u Evropi je u padu otkako se od prošle jeseni sprovode kontrolne mjere na farmama jaja i distribucijskim mjestima. Vrhunac pojave bolesti bio je u posljednjoj nedjelji juna 2016. godine, kada je prijavljeno oko 60 slučajeva u jednoj sedmici. Naknadno su sprovedene kontrolne mjere te je od tada broj slučajeva u stalnom padu, s maksimalno dva nova slučaja nedjeljno u januaru i februaru 2017. godine.

10.03.2017.

EFSA i ECDC: Antimikrobna otpornost i dalje je visoka

EFSA i ECDC: Antimikrobna otpornost i dalje je visoka

Bakterije pronađene kod ljudi, životinja i u hrani i dalje pokazuju otpornost prema antimikrobnim lijekovima koji su u širokoj upotrebi, navodi se u najnovijem EFSA (Evropska agencija za bezbjednost hrane) i ECDC (Evropski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti) izvještaju o antimikrobnoj otpornosti kod bakterija (AMR). Rezultati jasno ukazuju kako antimikrobna otpornost kod bakterija predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravlje ljudi i životinja. Infekcije uzrokovane bakterijama otpornim na antimikrobne ljekove uzrokuju približno 25 000 smrtnih slučajeva svake godine u EU.

02.11.2016.

Pojava salmoneloze u većem broju EU zemalja

Pojava salmoneloze u većem broju EU zemalja

Sedam zemalja EU prijavilo je pojavu oboljenja ljudi uzrokovanu bakterijom Salmonella Enteridis (ukupno 112 potvrđenih i 148 sumnjivih slučajeva) u vremenu između 1. maja i 12. oktobra ove godine. Slučajeve salmoneloze prijavile su Belgija, Danska, Luksemburg, Holandija, Norveška, Švedska i Velika Britanija, dok je Hrvatska prijavila niz slučajeva vjerovatno povezanih s navedenim izbijanjem bolesti, uključujući jedan smrtni slučaj.

22.06.2016.

Stručna praksa u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane (EFSA)

Stručna praksa u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane (EFSA)

Diplomirali ste i u potrazi ste za zanimljivim i poučnim iskustvom u dinamičnoj evropskoj agenciji? Želite primjeniti stečena znanja i vještine u nekom od područja djelovanja EFSA-e? Želite biti uključeni u rad evropske organizacije?

08.06.2016.

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) održala trodnevnu radionicu u Podgorici sa temom: Procjena rizika u sistemu bezbjednosti hrane

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) održala trodnevnu radionicu u Podgorici  sa temom: Procjena rizika u sistemu bezbjednosti hrane

U Podgorici je Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) održala trodnevnu radionicu sa temom: Procjena rizika u sistemu bezbjednosti hrane. Radionica je organizovana u okviru programa IPA 2015-2017, predpristupnog programa finansiranog od strane Evropske komisije .

30.03.2016.

Predpristupni program Evropske agencije za bezbjednost hrane EFSA-e

Evropska agencija za bezbjednost hrane (eng. European Food Safety Authority, EFSA) je krovno tijelo za pitanja bezbjednosti hrane na području Evrope. Zadatak EFSA-e je naučna procijena rizika i komunikacija o rizicima vezanim za cijeli prehrambeni lanac u cilju obezbijeđivanja bezbjednosti hrane na području Evrope. U Evropskoj uniji, postupak procjene rizika odvija se nezavisno od postupka upravljanja rizicima porijeklom iz hrane. Rad EFSA-e obuhvata sva područja prehrambenog lanca – bezbjednost hrane i hrane za životinje, ishranu, zdravlje i dobrobit životinja, kao i zdravlje i zaštitu bilja. EFSA pruža nezavisne i kvalitetne naučne savjete i izrađuje stručne procjene koje se temelje na naučnim podacima, za potrebe evropskih donosioca odluka – Evropske komisije, Evropskog parlamenta i država članica. Na taj način EFSA pomaže rukovodiocima na području Evrope pri donošenju stručnih odluka u svrhu poboljšanja bezbjednosti hrane u EU.