Manja slova Veća slova RSS

Međunarodna saradnja

21.09.2017.

EU izvještaj: sve više dokaza o povezanosti između upotrebe antibiotika i otpornosti na antibiotike

EU izvještaj: sve više dokaza o povezanosti između upotrebe antibiotika i otpornosti na antibiotike Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Evropska agencija za lijekove (EMA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) iskazuju zabrinutost zbog uticaja upotrebe antibiotika na povećanje bakterija otpornih na antibiotike. Novi izvještaj ove tri agencije donosi najnovije podatke o potrošnji antibiotika i otpornosti na antibiotike, a odraz je poboljšanog nadzora širom Evrope.

19.09.2017.

PREHRAMBENI ADITIVI: EFSA-ina radionica i otvorena plenarna sjednica u novembru

PREHRAMBENI ADITIVI: EFSA-ina radionica i otvorena plenarna sjednica u novembru

Dana 24. novembra, EFSA će biti domaćin jednodnevne radionice o statusu EU programa re-evaluacije prehrambenih aditiva. Dan prije, 23. novembra, posamatrači će imati priliku prisustvovati otvorenoj plenarnoj sjednici EFSA-inog Naučnog odbora o prehrambenim aditivima i izvorima hranjivih supstanci koji su dodati hrani (ANS).

21.06.2017.

Stručna praksa u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane

Stručna praksa u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane

Diplomirali ste i u potrazi ste za izazovnim iskustvom u vodećoj naučnoj evropskoj agenciji? Ovaj program stručne prakse je izvrsna prilika za sticanje profesionalnog iskustva, razvoj i jačanje sposobnosti i vještina u području Vašeg interesa.

12.06.2017.

EFSA poziva stručnjake iz oblasti bezbjednosti hrane da se pridruže njenim Naučnim odborima i Naučnom vijeću

Stručnjak ste sa iskustvom u području bezbjednosti hrane? Želite naći rješenja za izazove vezane za bezbejdnost hrane i hrane za životinje, zajedno sa naučnicima iz drugih područja? Pomozite zaštiti zdravlje i dobrobit potrošača, životinja i okoline u EU!

28.04.2017.

EFSA: Objavljen naučni izvještaj o epidemiji bolesti kvrgave kože (LSD) u jugo-istočnoj Evropi

EFSA: Objavljen naučni izvještaj o epidemiji bolesti kvrgave kože (LSD) u jugo-istočnoj Evropi

Vakcinacija goveda koja je sprovedena u jugo-istočnoj Evropi tokom 2015-2016. godine uspješno je ograničila dalje širenje ove bolesti. Ovo je zajednički zaključak epidemiološke analize koju je sprovela EFSA u saradnji sa zemljama u kojima se bolest pojavila i koje su bile pod rizikom od pojave iste.

25.04.2017.

EFSA: Objavljen naučni izvještaj vezano za bolest Afričke svinjske kuge

EFSA: Objavljen naučni izvještaj vezano za bolest Afričke svinjske kuge

Prema najnovijim epidemiološkim podacima analiziranim od strane EFSA-e Afrička svinjska kuga ima intenciju blagog širenja u baltičkim zemljama i Poljskoj. Ova bolest se širi oko 2 km mjesečno u Letoniji i Estoniji, a 1 km u Litvaniji i Poljskoj. Broj zaraženih životinja pronađenih kod ulovljenih divljih svinja je veoma nizak (do 3%). Izbijanja bolesti kod divljih svinja u baltičkim zemljama i Poljskoj mogu da se definisati kao “epidemije male skale”.

13.04.2017.

EFSA: vrijeme je za smanjenje, zamjenu i reviziju korišćenja antimikrobnih ljekova kod životinja

EFSA: vrijeme je za smanjenje, zamjenu i reviziju korišćenja antimikrobnih ljekova kod životinja

Smanjenje upotrebe antimikrobnih ljekova kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, njihova zamjena gdje god je to moguće, revizija sistema stočarske proizvodnje, bitni su za budućnost životinja i javnog zdravlja. Antimikrobna rezistencija (AMR) jedan je od najvećih aktuelnih svjetskih javno-zdravstvenih problema, na koji direktno utiče korišćenje antimikrobnih ljekova kod životinja. Stoga, presudno je ograničavanje njihove upotrebe na najmanju moguću mjeru, nužnih za liječenje zaraznih bolesti kod životinja.

12.04.2017.

Objavljen poziv "Nacionalni ekspert" u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane

Objavljen poziv "Nacionalni ekspert" u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane

U okviru IPA 2015-2017 predpristupnog programa „Pripremne radnje za učestvovanje zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u radu EFSA-e“ finansiranom od strane Evropske komisije , Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA), zaposlenim u nadležnim instuticijama za bezbjednsot hrane u zemljama korisnicama predpristupnog programa u cilju razvijanja saradnje pruža mogućnost dvogodišnjeg angažmana u EFSA-i kroz model Seconded National Experts.

10.04.2017.

Obavještenje: Crna Gora počela sa prikupljanjem i dostavljanjem podataka EFSA-i

Obavještenje: Crna Gora počela sa prikupljanjem  i dostavljanjem podataka  EFSA-i

EFSA je u prethodnom periodu sa nadležnim institucijama realizovala niz aktivnosti sa ciljem poboljšanja sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Saradnja koja se realizuje u okviru IPA 2015-2017 ima za cilj podizanje spremnosti tijela i institucija za bezbjednost hrane u zemljama korisnicima programa za učestvovanje u EFSA-inim naučnim mrežama i projektima, pružanje pomoći u razvijanju sisteme za razmjenu podataka – prevashodno zoonoza, antimikrobne resizistencije, trovanja izazvanih hranom, veterinarskih rezidua, kao i podizanje nacionalnih kapaciteta za procijenu i komunikaciju o riziku.

29.03.2017.

EFSA: Revidirano naučno mišljenje za Bolest plavog jezika

EFSA: Revidirano naučno mišljenje za Bolest plavog jezika

EFSA-ini stručnjaci su razmotili mjere za sprječavanje širenja bolesti plavog jezika, kao i mogućnosti za bezbjednu trgovinu odnosno kretanje životinja iz zaraženih ka slobodnim područjima, na zahtjev Evropske komisije. Pored toga, revidirani su i naučni savjete o epidemiološkim aspektima bolesti, posebno o načinima prenosa