Manja slova Veća slova RSS

Međunarodna saradnja

25.03.2019.

EFSA - Bolest kvrgave kože: 2018. godina bez novih slučajeva bolesti na Balkanu

EFSA - Bolest kvrgave kože: 2018. godina bez novih slučajeva bolesti na Balkanu Vakcinacija i ostale mjere kontrole uspješno su zaustavile epidemiju bolesti kvrgave kože goveda (Lumpy Skin Disease - LSD) na Balkanu, ukazuju novi podaci.

21.03.2019.

Ljetnja škola "Rizik i benefiti - Bezbjednost hrane i ishrane"

Ljetnja škola "Rizik i benefiti - Bezbjednost hrane i ishrane"

Različiti zdravstveni efekti povezani sa potrošnjom hrane, zajedno sa sve većom potrebom za savjetima o tome šta je zdrava i bezbjedna ishrana, doveli su do razvoja različitih istraživačkih disciplina u oblasti bezbjednosti hrane.

08.03.2019.

Antimikrobna rezistencija - EFSA interaktivni alat

Antimikrobna rezistencija - EFSA interaktivni alat

Podaci koje je objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) otkrivaju da antimikrobna sredstva koja se koriste za liječenje bolesti koje se mogu prenositi između životinja i ljudi, kao što su kampilobakterioza i salmoneloza, postaju manje djelotvorna.

08.03.2019.

EFSA pretraživač nutritivnih referentnih vrijednosti -DRV finder

EFSA pretraživač nutritivnih referentnih vrijednosti -DRV finder

EFSA je objavila interaktivni alat koji omogućava brzo i jednostavno izračunavanje nutritivnih potreba upotrebom EFSA-inih referentnih vrijednosti za hranljive materije (dietary reference values - DVR).

21.02.2019.

Web streaming prvog dana regionalne radionice o pristupu “Jedno zdravlje” o antimikrobnoj rezistenciji u EU predpristupnim zemljama, Beograd 26-27 februar 2019. godine

Web streaming prvog dana regionalne radionice o pristupu “Jedno zdravlje” o antimikrobnoj rezistenciji u EU predpristupnim zemljama, Beograd 26-27 februar 2019. godine

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) zajedno sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), a u bliskoj saradnji sa službama Evropske komisije (DG SANTE i DG NEAR) i svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) organizuje regionalnu radionicu o pristupu “Jedno zdravlje” o antimikrobnoj rezistenciji u okviru podrške EU pretpristupnim zemljama.

21.02.2019.

Memorandum o saradnji između Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Opšte nacionalne laboratorije Kipra

Direktor Opšte nacionalne laboratorije Kipra, pod nadležnošću Ministarstva zdravlja (State General Laboratory-SGL), Stelios Iiannopoulos i direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBHVFP), Vesna Daković potpisali su Memorandum o saradnji između ove dvije institucije.

20.12.2018.

Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i bolestima koje se prenose hranom za 2017. godinu

Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i bolestima koje se prenose hranom za 2017. godinu

U protekloj godini zabilježene su manje oscilacije u broju prijavljenih slučajeva za tri glavne zoonotske bolesti u EU u odnosu na 2016. Broj prijavljenih slučajeva salmoneloze i kampilobakterioze ostao je stabilan tokom proteklih pet godina, iako broj slučajevalisterioze nastavlja da raste.

12.09.2018.

EFSA animacija Afrička kuga svinja

EFSA animirani video "Afrička kuga svinja: kako ostati jedan korak ispred" je praktičan vodič za poljoprivredne proizvođače i sva zainteresovana lica o procjeni, upravljanju i spriječavanju širenja ove bolesti.

12.09.2018.

EFSA: Webinar FoodEx2 sistem klasifikacije i uputstva za harmonizovanu upotrebu

Obaveštavamo vas da EFSA organizuje dva vebinara o usklađenom korišćenju FoodEx2 u septembru i oktobru 2018.

10.07.2018.

EFSA Nanotechnology video, procjene sigurnosti primjene nanotehnologije za zdravlje ljudi i životinja

Koristi od nanotehnologije za prehrambenu industriju su brojne i očekuje se da će vremenom rasti. Ova nova tehnologija koja se rapidno razvija, utiče na sve aspekte sistema proizvodnje hrane, počev od uzgoja preko obrade, pakovanja, transporta, do bioraspoloživosti hranljivih materija.