Manja slova Veća slova RSS
>

Nivo rezistencije na antibiotike i dalje je visok kod bakterija koje uzrokuju infekcije prenosive hranom

Nivo rezistencije na antibiotike i dalje je visok kod bakterija koje uzrokuju infekcije prenosive hranom
Datum objave: 12.04.2021 08:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Značajan broj bakterija iz rodova Salmonella i Campilobacter i dalje je otporan na antibiotike koji se često koriste kod ljudi i životinja kao i prethodnih godina, objavljeno je u izvještaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA).

Kod ljudi je zabilježen visok nivo rezistencije specifičnog tipa salmonele poznatog kao S. Kentucki na ciprofloksacin (82,1%). Posljednjih godina S. Enteritidis rezistentan na nalidiksinsku kiselinu i/ili ciprofloksacin sve je češći u nekoliko zemalja. Sve veća pojava rezistencije na fluorokinolon i/ili kinolon kod ovih vrsta salmonele vjerovatno odražava širenje posebno rezistentnih sojeva.

Kod roda Campilobacter, rezistencija na ciprofloksacin je sada toliko česta u većini zemalja da ovaj antibiotik ima ograničenu upotrebu u lečenju infekcija Campilobacterom kod ljudi.

Međutim, izvještaj takođe uključuje i neke pozitivne nalaze. Tokom perioda 2015-2019, primijećen je pad rezistencije na ampicilin u osam i tetracikline u jedanaest država članica u izolatima Salmonele kod ljudi.

Trend opadanja takođe je primijećen u prevalenci b-laktamaze produženog spektra (ESBL) koja proizvodi E. coli u uzorcima životinja koje proizvode hranu iz 13 država članica između 2015. i 2019. Ovo je važan podatak, jer određeni sojevi ESBL E. coli su odgovorni su za ozbiljne infekcije kod ljudi.

Kombinovana rezistencija na dva kritično važna antimikrobna sredstva - fluorokinolone i cefalosporine treće generacije kod Salmonele i fluorokinolone i makrolide kod Campilobactera ostaje niska. Ovi kritično važni antimikrobni ljekovi se obično koriste za liječenje ozbiljnih infekcija od salmonele i kampilobaktera kod ljudi.

Broj E. coli bakterija u uzorcima životinja koje se gaje za proizvodnju hrane, a koje reaguju na sve antibiotike je takođe povećan što je primijećeno u devet država članica tokom perioda 2014-2019.

Izveštaj se zasnivao na podacima praćenja antimikrobne rezistencije koje su države članice prikupile kao dio svojih obaveza prema EU i zajednički su nalizirani od strane EFSA-e i ECDC-a.


Na stranici https://efsa.gitlab.io/multimedia/dataviz-2019/index.htm?lang=en je interaktivni alat sa vizuelizacijom podataka o antibioticima, patogenima i domaćinima.