Manja slova Veća slova RSS
>

ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022

EFSA - JEDNO - Zdravlje, životna sredina, društvo - Konferencija 2022

EFSA -  JEDNO - Zdravlje, životna sredina, društvo - Konferencija 2022
Datum objave: 25.02.2021 14:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Prehrambeni sistemi nalaze se na presjeku između mnogih kritičnih izazova sa kojima se danas suočavamo: od borbe protiv klimatskih promjena, do spriječavanja gubitka biodiverziteta i smanjenja otpada.

Suočavanje sa takvim izazovima zahtijeva hitnu akciju, utvrđenu u ciljevima održive budućnosti UN-ovih razvojnih ciljeva i Zelenog sporazuma Evropske komisije. EFSA se zalaže za podršku ovim ciljevima u saradnji sa drugim agencijama EU, državama članicama i međunarodnim partnerima.

Kako će se nauka o procjeni rizika razvijati tokom sljedećih godina da bi odgovorila na ove izazove? Sve je više dokaza da su zdravlje ljudi, životinja i životne sredine neraskidivo povezani, što znači da se nauka o procjeni rizika ne može ograničiti na bezbjednost hrane i hrane za životinje. Potrebna je šira perspektiva da bi se primijenio pristup „jedinstveno zdravlje-jedinstveno okruženje“.

Zato je naučni program JEDNO – zdravlje, životna sredina, društvo (ONE - Health, Environment, Society) Koferecije 2022 koja se održava u Briselu i onlajn od 21. do 24. juna 2022. godine, oblikovan u partnerstvu sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), Evropskom agencijom za hemikalije (ECHA), Evropskom agencijom za životnu sredinu (EEA), Evropskom agencijom za ljekove (EMA) i Zajedničkim istraživačkim centrom Evropske komisije.

Države članice EU, međunarodni partneri EFSA-e i naučnici takođe će biti pozvani da zajednički razvijaju naučni program.

Okupljanjem naučnika sa različitom ekspertizom konferencija će biti važna prilika za razmjenu znanja i doprinos ključnim temama na političkoj agendi EU.

U skladu sa vodećim principima održivosti, konferencija će se održati u hibridnom formatu koji će omogućiti učešće na daljinu, obezbjeđujući na taj način širok auditorijum uz ograničene mjere za putovanja.
Ključne teme i ciljevi:

Ispitivanje bezbjednosti hrane i hrane za životinje iz šire perspektive održivosti.
Istraživanje mogućeg razvoja nauke o procjeni rizika.
Preispitivanje budućih strateških ciljeva i pravaca regulatorne nauke.
Doprinos novim ciljevima politike, poput Zelenog sporazuma EU i strategija sprovođenja.

Ključni datumi

Maj / jun 2021: Otvaranje poziva za dostavljanje sažetaka za oralne i poster prezentacije.

Septembar 2021: Rok za predaju sažetaka.

Januar 2022: Registracija učesnika.

21-24. juna 2022: Konferencija.

Pratite web stranicu konferencije https://www.one2022.eu/ i pošaljite svoje kontakt podatke klikom na link za registraciju ako želite da bude u toku sa novim informacijama.