Manja slova Veća slova RSS
>

Dobrobit svinja prilikom klanja: mjere za rješavanje problema dobrobiti

Datum objave: 18.06.2020 14:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Većina opasnosti koje se odnose na dobrobit svinja prilikom klanja uzrokovane su neadekvatnom stručnošću lica koja vrše klanje i loše projektovanim i izgrađenim objektima za klanje. To je jedan od glavnih zaključaka posljednjeg naučnog mišljenja EFSA-e o dobrobiti životinja tokom procesa klanja. EFSA ističe nedostatak vještina i/ili obuke lica koja obavljaju klanje kao ozbiljnu prijetnju dobrobiti životinja.

Naučno mišljenje o dobrobiti svinja pri klanju  je posljednje u nizu ažuriranih procjena dobrobiti životinja prilikom klanja koje je zatražila Evropska komisija. U ovom mišljenju predložene su mjere za uklanjanje opasnosti za dobrobit životinja, koje su najčešće povezane sa klanjem svinja za proizvodnju hrane.

Marta Hugas, glavna naučnica EFSA-e, izjavila je: „Kao dio nove strategije„ Od njive do trpeze“, Evropska komisija preispituje važeće zakonske odredbe o dobrobiti životinja u cilju formiranja održivog sistema ishrane u EU. Ova serija naučnih mišljenja EFSA-e pružiće naučnu osnovu za to ispitivanje. Visoki standardi dobrobiti životinja unaprijeđuju zdravlje životinja i kvalitet hrane, smanjuju potrebu za ljekovima i mogu pomoći u očuvanju biološke raznolikosti. Zdrave, dobro njegovane životinje od suštinskog su značaja za lanac zdrave hrane. “

Opsežni pregled svinja obuhvata proces klanja od dolaska i istovara svinja preko omamljivanja do iskrvarenja i ubijanja. Identifikovane su brojne opasnosti koje dovode do problema dobrobiti - poput toplotnog stresa, žeđi, dugotrajne gladi i respiratornih tegoba - i predložene su preventivne i korektivne mjere kada je to moguće.

Većina opasnosti - 29 od 30 identifikovanih - posljedica su nedostataka lica koja obavljaju klanje zbog faktora kao što su nedostatak obuke i umor. Preventivne mjere mogu se primijeniti za sve opasnosti, pri čemu je upravljanje na samoj lokaciji klanja ključno u prevenciji opasnosti.

Naučna mišljenja o dobrobiti pri klanju zasnivaju se na najnovijim dostupnim naučnim saznanjima i razvijaju se u konsultacijama sa ekspertima za dobrobit životinja iz država članica EU.

Ova mišljenja koristiće Evropska komisija u razgovorima sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) čiji je cilj usklađivanje pristupa dobrobiti životinja prilikom klanja.

Naučno mišljenje dostupno je na sljedećem linku: