Manja slova Veća slova RSS
>

Novo istraživanje javnog mnjenja daje uvid u percepciju bezbjednosti hrane u Crnoj Gori

Novo istraživanje javnog mnjenja daje uvid u percepciju bezbjednosti hrane u Crnoj Gori
Datum objave: 19.02.2020 14:15 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


EFSA Eurobarometar za bezbjednost hrane daje vrijedan uvid o stavovima potrošača iz pet pretpristupnih zemalja EU - Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske – čime su dopunjeni rezultati iz 28 zemalja članica EU.

Eurobarometar predstavlja instrument istraživanja javnog mišljenja koji Evropska komisija redovno sprovodi od 1973. godine. Ova istraživanja se bave širokim spektrom aktuelnih pitanja koja se tiču Evropske unije u državama članicama. Rezultate Eurobarometra objavljuje Generalni direktorat za komunikacije. To je ujedno jedna od najvećih baza podataka.

„Naša saradnja sa pretpristupnim zemljama tokom godina raste i završetak ovog istraživanja označava još jednu važnu prekretnicu. Od velike je važnosti uvid u percepciju bezbjednosti hrane iz ovih pet zemalja.“ izjavila je Barbara Gallani, šef Odjeljenja za komunikacije, angažman i saradnju EFSA-e.

U julu 2019. EFSA je tražila studiju Eurobarometra u svim državama članicama EU (uključujući Veliku Britaniju), ispitujući teme poput interesovanja za bezbjednost hrane, svijest i percepcija rizika kao i povjerenja u različite izvore informacija.
Ista studija ponovljena je u pet pretpristupnih zemalja u saradnji s Generalnim direktorom za komunikacije Evropske komisije.
EFSA Eurobarometar daje uvid u:

•  Sveukupno interesovanje Evropljana za bezbjednost hrane, uključujući faktore koji utiču na odluke vezane za hranu, glavne kanale informisanja o rizicima vezanim za hranu, promjene u ponašanju i stavove o kompleksnosti komunikacionih strategija o rizicima povezanim sa hranom.

•  Svijest i percepcija rizika kada su u pitanju teme bezbjednosti hrane, povjerenje u različite izvore informacija i razumijevanje EU sistema bezbjednosti hrane

Istraživanje je sprovela Kantar mreža u 28 država članica EU između 9. i 26. aprila 2019. godine. Oko 27.655 ispitanika iz različitih društvenih i demografskih grupa anketirano je licem u lice na maternjem jeziku. Dodatni podaci prikupljeni su tokom novembra 2019. godine u pretpristupnim zemljama.

U komparativnoj analizi potrošača, četvrtina ispitanika je lično zainteresovano za pitanja bezbjednosti hrane u Crnoj Gori (23%), dok je u EU zainteresovano 41%.

Istraživanjem je utvrđeno da je najvažniji kriterijum potrošača u Crnoj Gori kada kupuju hranu njena bezbjednost (53%), porijeklo hrane (44%) i sadržaj hranljivih sastojaka (40%), dok su prioriteti stanovnika EU porijeko hrane (53%), cijena (51%), bezbijednost (50%) i ukus (49%).

Zapažena je i veća svijest potrošača u Crnoj Gori o etičkim uvjerenjima kojim se vode pri kupovini u 35%, dok je u EU taj broj 19%.

Kao glavni izvor informacija o bezbjednosti hrane stanovnici Crne Gore i EU navode televiziju (CG 40%, EU 69%), porodicu i prijatelje (CG 37%, EU 42%). Stanovnici EU kao glavne izvore navode i internet (46%, u Crnoj Gori je 28%) i novine i časopise (38%, doj je u Crnoj Gori 23%).  Važan izvor informacija za stanovnike u Crnoj Gori su i ljekari i specijalisti (34%) dok je u EU taj broj svega 18%.

Među temama koje izazivaju najveću zabrinutost kod stanovnika, najznačajnije su trovanje hranom zbog prisustva bakterija u hrani (CG 26%, EU 30%), aditivi, kao što su boje i konzervansi koji se koriste u hrani i piću (CG 20%, EU 36%), ostaci antibiotika, steroida i hormona (CG 19%, EU 44%), genetski modifikovani organizmi (CG 19%, EU 27%) higijena hrane (CG 18%, EU 32%), supstance koje zagađuju životnu sredinu (CG 17%, EU 37%),  alergijske reakcije (CG 17%, EU 20%), materijali koji su u kontaktu s hranom (CG 16% i EU 16%), bolesti životinja (CG 14% i EU 28%) i ostaci pesticida (CG 12%, EU 39%).

Kada je riječ o povjerenju potrošača kada se radi o informacijama o rizicima vezanim za hranu, najveće povjerenje imaju u naučnike (CG 68%, EU 82%), farmere (CG 66%, EU 69%), organizacije potrošača (CG 65%, EU 79%), institucije EU (CG 63%, EU 53%), nevladine organizacije (CG 62%, EU 56%) i nacionalna državna tijela (CG 59%, EU 60%).

Istraživanje daje uvid u mišljenje i trendove koji dominiraju kod stanovništva, te daju dobar osnov za dalje strategije i komunikacije u oblasti bezbjednosti hrane.