Manja slova Veća slova RSS
>

Afrička kuga svinja: rano otkrivanje je ključ za kontrolu širenja bolesti

Afrička kuga svinja: rano otkrivanje je ključ za kontrolu širenja bolesti
Datum objave: 06.11.2019 15:22 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Unaprijeđen nadzor, komunikacija i saradnja su ključni faktori za kontrolu širenja afričke kuge svinja u Evropi, prema novoj procjeni rizika koju je izvršila EFSA.

U skladu sa zahtjevima Evropske Komisije, EFSA je izvršila procjenu potencijala širenja bolesti u jugoistočnoj Evropi. Prema ovoj provcjeni moguće je širenje bolesti među devet zemalja u kojima bolest trenutno nije identifikovana - Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije.

EFSA zaključuje da su šanse za širenje bolesti među tim zemljama u toku prve godine od unošenja vrlo velike i kreću se od 66 do 100%. Međutim, šanse da se bolest širi na zapad u druge države članice EU u istom vremenskom peridu, ocijenjene su kao vrlo niske (0-15%).

Mjere kontrole koje se primjenjuju u EU od 2014. godine, trebalo bi da se i dalje fokusiraju na važnost ranog otkrivanja i spremnosti u slučaju pojave, procjenjuje EFSA. Poseban naglasak je na:

Strogom nadzoru, posebno nadzoru divljih i domaćih svinja, koji ostaje najefikasnije sredstvo za rano otkrivanje afričke kuge svinja.

Mjere za ograničavanje pristupa divljih svinja hrani i dodatno smanjenje lova na divlje svinje.

Kampanje za podizanje svijesti putnika, lovaca, farmera itd. kako bi se ograničio rizik širenja i podrška ranoj detekciji bolesti.

Komunikacija i saradnja nacionalnih organa i svih zainteresovanih strana u cilju podrške kampanjama za podizanje svesti.

Aktivnosti obuke veterinarskih inspektora, drugih nadležnih tijela i lovaca kako bi se povećala vjerovatnoća ranog otkrivanja i efikasne kontrole.

EFSA-ina studija procjene rizika u jugoistočnoj Evropi je dostupna na sljedećem linku: