Manja slova Veća slova RSSubh

Vesna Daković, magistar ekonomskih nauka

Obrazovanje:

Doktorske studije - Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodne finansije i     biznis;

Magistar ekonomskih nauka - Postdiplomske studije, Preduzetnička ekonomija –     Univerzitet Donja Gorica, tema: Javno-privatna partnerstva;

• Diplomirani ekonomista - 2007. god., Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore,   Podgorica;

• Gimnazija - "Stojan Cerović" Nikšić, Matematički smjer.

Radno iskustvo:

• Od decembra 1998. godine radi kao direktor privatne firme “Vilusi” doo koja je specijalizovana za hidrotehničke radove. Upoznata sa tenderskim procedurama. Vodila kouminkaciju sa velikim brojem kupaca, dobavljača,  investitora i institucijama iz Crne Gore i iz inostranstva.

• Od januara 2014. godine rukovodi Odborom za poljoprivredu i ruralni razvoj u Montenegro Biznis Alijansi. Takođe, uključena je u rukovođenje brojnih inicijativa MBA, od organizacija događaja (B2B sastanci, okrugli stolovi,  seminari, radionice, konferencije, itd.), komunikacija sa javnošću, rad na pripremi zakonodavnih akata, prirpema analiza, itd.

Programi obuke:

• Učesnik Cohran programa 2015 (program obuke u oblasti poljoprivrede i bezbjednosti   hrane).

• Učesnik velikog broja seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova itd.

Jezici:

• Engleski jezik, tečno govori i piše.

Članstvo:

• Predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj u Montenegro Biznis Alijansi;

• Član Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva EU – Crna Gora;

• Član Društva ekonomista i menadžera Crne Gore;

• Član više radnih grupa u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministrarstvu   održivog razvoja i turizma za izradu zakonskih i podzakonskih akata.