Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  


       Projekti

UBHVFP

UBHVFP

UBHVFP


   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  UBHVFP

UBHVFP UBHVFP

UBHVFP UBHVFP
      
     UBHVFP
     UBHVFP

                   

Aquaculture Balkan

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    UBHVFP
     Jačanje svijesti o sistemu               Jačanje svijesti subjekata
      zaštite biljnih sorti u CG               u poslovanju hranom u CG

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

                 Biljni pasoši                          Održiva upotreba pesticida
                       UBHVFP

      UBHVFP
            

Aktuelnosti

22.06.2022.

HITNO HEMIJSKO TRETIRANJE VINOVE LOZE U GODINJU I DRUGIM PODRUČJIMA

HITNO HEMIJSKO TRETIRANJE VINOVE LOZE U GODINJU I DRUGIM PODRUČJIMA

U slučaju da držaoci vinove loze nisu do sada izvršili preporučeno obavezno hemijsko tretiranje u junu, treba ga odmah odraditi u svim područjima u kojima je zabilježeno prisustvo larvi

više...
20.06.2022.

OBAVJEŠTENJE: Tretiranje pesticidima – 20. jun – 1. jul 2022. godine

nformišemo javnost da nas je „Crnagoraput A.D.“ obavijestila da će u sklopu svojih aktivnosti vršiti hemijska tretiranja nepoželjnog bilja na putnom pravcu M-6 Pljevlja – Đurđevića Tara, R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac i R-18 Pljevlja – Gradac – Šula.

više...
14.06.2022.

Mjere borbe protiv majskog gundelja

Mjere borbe protiv majskog gundelja

Majski gundelj – Melolontha melolontha L. je značajna štetočina kako u stadijumu imaga kao defolijator listopadnog drveća (svake četvrte godine), tako i u stadijumu larve koja se hrani podzemnim organima biljaka i može potpuno uništiti travni pokrivač.

više...
14.06.2022.

Đaković: Kroz multisektorski pristup kakav je „One health“ borbu za bezbjednu hranu možemo učiniti efikasnijom

Đaković: Kroz multisektorski pristup kakav je „One health“ borbu za bezbjednu hranu možemo učiniti efikasnijom

U saradnji nacionalnog Instituta za javno zdravlje, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Kancelarije SZO za Crnu Goru inicirane su multisektorske konsultacije u cilju promocije koncepta “Jedinstveno zdravlje” (One health) sa fokusom na značaj jačanja kapaciteta za sprovođenje integrisanog nadzora nad zoonozama i bolestima koje se prenose hranom i rizicima po javno zdravlje animalnog porijekla.

više...
13.06.2022.

PEFmed plus radionica – protokoli saradnje

PEFmed plus radionica – protokoli saradnje

U organizaciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove održana je PEFmed plus radionica 10. juna u hotelu Hilton.

više...