Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

14.04.2021.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG“, broj 41/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, objavila je javni poziv u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti radi uključenja u postupak pripreme izrade nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja.       Projekti

UBHVFP

UBHVFP

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  UBHVFP 

UBHVFP UBHVFP

UBHVFP UBHVFP

                   

Aquaculture Balkan

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    UBHVFP
     Jačanje svijesti o sistemu               Jačanje svijesti subjekata
      zaštite biljnih sorti u CG               u poslovanju hranom u CG

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

                 Biljni pasoši                          Održiva upotreba pesticida
                       UBHVFP
            

Aktuelnosti

11.05.2021.

Obavještenje: Učestala pitanja o preporukama za upotrebu sredstava za zaštitu bilja i aktivnih supstanci

Povodom učestalih pitanja o sredstavima za zaštitu bilja i aktivnim supstancama u odnosu na Listu aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2021. godinu koja je usklađena sa EU listom, zainteresovanu javnost obavještavamo...

više...
07.05.2021.

Promet životinja se mora odvijati po strogo kontrolisanim uslovima u cilju zaštite od unosa naročito opasnih bolesti

Spriječen nelegalni uvoz svinja - U cilju prevencije od pojave bolesti afričke kuge svinja, ali i klasične kuge svinja, Uprava za bezbjednost hrane, u saradnji sa nadležnim institucijama, sprovodi niz mjera i aktivnosti, kako se bolest ne bi pojavila u Crnoj Gori.

više...
21.04.2021.

Produženje roka za dostavljaje godišnih popisa za ovce/koze

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca i koza u Crnoj Gori da će se prihvatati prijave godišnjih popisa ovaca i koza dostavljenih u nadležnu veterinarsku ambulantu do 15.maja 2021. godine.

više...
14.04.2021.

UPOZORENJE: Svi korisnici pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

UPOZORENJE: Svi korisnici pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

Podsjećamo sve korisnike pesticida su u obavezi da najmanje 48 sati prije upotrebe istih obavijeste zainteresovanu javnost

više...
14.04.2021.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG“, broj 41/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, objavila je javni poziv u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti radi uključenja u postupak pripreme izrade nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja.

više...