Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

28.05.2021.

Pariz: Generalna skupština OIE ponovo izabrala Vesnu Daković za potpredsjednicu regionalne komisije za Evropu

Pariz: Generalna skupština OIE ponovo izabrala Vesnu Daković za potpredsjednicu regionalne komisije za Evropu

Još jedna međunarodna potvrda rezultata Uprave za bezbjednost hrane - Generalna skupština Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) ponovo je izabrala direktoricu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesnu Daković na funkciju potpredsjednika regionalne komisije OIE za Evropu.       Projekti

UBHVFP

UBHVFP

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  UBHVFP 

UBHVFP UBHVFP

UBHVFP UBHVFP

                   

Aquaculture Balkan

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    UBHVFP
     Jačanje svijesti o sistemu               Jačanje svijesti subjekata
      zaštite biljnih sorti u CG               u poslovanju hranom u CG

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

                 Biljni pasoši                          Održiva upotreba pesticida
                       UBHVFP
            

Aktuelnosti

16.06.2021.

Savjet za zaštitu životinja: Uspostavljena procedura za postupanje u slučaju napuštenih životinja

Savjet za zaštitu životinja: Uspostavljena procedura za postupanje u slučaju napuštenih životinja

Uspostavljanje jasne procedure za zbrinjavanje napuštenih životinja, a koju treba da sprovedu nadležne institucije, doprinijeće efikasnijem rješavanju problema, prevashodno sa psima lutalicama, ali i drugim žiotinjama, ocijenjeno je na posljednjoj sjednici Savjeta za zaštitu životinja.

više...
16.06.2021.

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi na nacrt Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u skladu sa čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), u periodu od 20.05.2021. godine do 08.06.2021. godine je sprovela Javnu raspravu na nacrt Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja.

više...
28.05.2021.

Pariz: Generalna skupština OIE ponovo izabrala Vesnu Daković za potpredsjednicu regionalne komisije za Evropu

Pariz: Generalna skupština OIE ponovo izabrala Vesnu Daković za potpredsjednicu regionalne komisije za Evropu

Još jedna međunarodna potvrda rezultata Uprave za bezbjednost hrane - Generalna skupština Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) ponovo je izabrala direktoricu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesnu Daković na funkciju potpredsjednika regionalne komisije OIE za Evropu.

više...
20.05.2021.

Javni poziv - Nacrt Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za period od 2021. do 2026. godine

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, daje na javnu raspravu...

više...
20.05.2021.

Objavljen Javni poziv za obavljanje službenih kontrola na liniji klanja

Na osnovu člana 138d stav 1 Zakona o veterinarstvu (“Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15, 57/15, 52/16 i 43/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove raspisala je Javni poziv za obavljanje službenih kontrola - pregledi kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem).

više...