Manja slova Veća slova RSSJavni poslovi

28.04.2017.

Rješenje o izboru pravnih lica-veterinarskih ambulanti nakon sprovedenog postupka po Javnom konkursu za ustupanje javnih poslova od 14. aprila 2017. godine

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa, obrazovana Rješenjem 323/17-0101-76/77 od 18. aprila 2017. godine, za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskim organizacijama na izvršavanje za period 2017-2018. godina, broj 323/17-0101-76/76, koji je objavljen u dnevnom listu »Dnevne novine« dana 14. aprila 2017. godine, u skladu sa članom 24 stav 1 Zakona o veterinarstvu je sprovela postupak otvaranja i vrednovanja prijava i sačinila zapisnike.

20.03.2017.

R J E Š E NJ A o izboru vršioca javnih poslova za sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskim organizacijama na izvršavanje za period 2017-2018. godina

U skladu sa članom 24 stav 7 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15 I 57/15), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavljuje R J E Š E NJ A o izboru vršioca javnih poslova o izboru pravnih lica – veterinarskih ambulanti za sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskim organizacijama na izvršavanje za period 2017-2018. godina.

02.03.2017.

Objavljen konkurs za veterinarske ambulante za sprovođenje mjera zdravstvene zaštite životinja

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja objavila je danas javni konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa za sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja za period 2017 - 2018.

05.05.2016.

PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12 i 48/15) i Zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu ("Službeni list CG", broj 79/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2016. GODINI

28.04.2016.

JAVNI KONKURS za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini (“Službeni list CG”, broj 27/16)

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE raspisuje JAVNI KONKURS za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini (“Službeni list CG”, broj 27/16) veterinarskim organizacijama na izvršavanje

03.04.2015.

Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015. godini

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", broj 30/12) i Zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu ("Službeni list CG", broj 59/14) Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je: Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015. godini

17.03.2015.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za bodovanje veterinarskih organizacija- ambulanti

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za bodovanje veterinarskih organizacija- ambulanti na javni konkurs za ustupanje javnih poslova sprovođenja mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja za 2015. godinu

17.03.2015.

JAVNI KONKURS za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2015.godini (“Službeni list CG”, broj 11/15)

Na osnovu člana 22 stav 4 Zakona o veterinarstvu (“Službeni list CG”, broj 30/12) VETERINARSKA UPRAVA raspisuje JAVNI KONKURS za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2015.godini (“Službeni list CG”, broj 11/15) veterinarskim organizacijama na izvršavanje

17.03.2015.

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA USTUPANJE JAVNIH POSLOVA

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA USTUPANJE JAVNIH POSLOVA – SPROVOĐENJE MJERA UTVRĐENIH PROGRAMOM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2015. GODINI („Sl. list CG“ br. 11/15), VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA NA IZVRŠAVANJE