Manja slova Veća slova RSS
>

R J E Š E NJ A o izboru vršioca javnih poslova za sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskim organizacijama na izvršavanje za period 2019-2020. godina

Datum objave: 18.03.2019 14:46 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Podgorica, mart 2019.godine

U skladu sa članom 24 stav 7 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15, 52/16 i 43/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavljuje R J E Š E NJ A o izboru veterinarskih organiyacija za vršioca javnih poslova za sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, za period 2019-2020. godina.

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa, obrazovana Rješenjem 323/19-0312-269/6 od 25. februara 2019. godine, za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja veterinarskim organizacijama na izvršavanje, za period 2019 – 2020, broj: 323/19-0312-269/5, koji je objavljen u dnevnom listu »Dnevne novine« dana 23. februara 2019. godine i na sajtu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Veterinarske komore Crne Gore, u skladu sa članom 24 stav 1 Zakona o veterinarstvu je sprovela postupak otvaranja i vrednovanja prijava i sačinila zapisnike.

Komisija je otpočela sa radom 07. marta 2019. godine, u 13 časova u prostorijama Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, i konstatovala da se na konkurs javilo 29 pravnih lica-veterinarskih ambulanti za 18 epizootioloških područja. Nakon sprovedenog individualnog pregleda svake dostavljene prijave, Komisija je konstatovala da:

A. 20 pravnih lica-veterinarskih ambulanti, ispunjava uslove tražene Javnim konkursom za 10 epizootioloških područja:

Shodno ovlašćenju iz člana 24 stav 6 Zakona o veterinarstvu, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, donijela je rješenja o izboru sledećih veterinarskih organizacija-veterinarskih ambulanti za svako epizootiološko područje pojedinačno po raspisanom Konkursu:

1. EP BERANE

VA “Berane”

VA "Berane".pdf

6. EP DANILOVGRAD

VA »Prima-Vet«

 

VA "Primavet".pdf

PVU “Dr Ralević”

VA PVU "Dr Ralević".pdf

2. EP PETNJICA

VA “Berane”

VA "Berane" Petnjica.pdf

7. EP PODGORICA

VU “Montvet”

VU "Montvet".pdf

VU »Animavet«

VU "Animavet".pdf

VA “Ibričevina”

VA "Ibričevina".pdf

3. EP MOJKOVAC

VA “Dr Vaso Đurović”

VU "Dr Vaso Đurović".pdf

8. EP ROŽAJE

VA “Rožaje”

VA "Rožaje".pdf

VA “Vetprom Den”

VA "Vet prom Den".pdf

4. EP BIJELO POLJE

VA “Vet Sanus”

VA "Vet Sanus".pdf

9. EP ULCINJ

VA “Veterinar Toplica”

VA Veterinar Toplica.pdf

VA “Grandov”

VA "Grandov".pdf

VA “Veterinum”

VU "Veterinum".pdf

VA “Bijelo Polje” 

VA "Bijelo Polje".pdf

VA "Monte vet"

VA "Monte vet".pdf


VA “Veterinar Beni“

VA "Veterinar Beni".pdf

5. EP PLJEVLJA

VA “Dr Gojko Karanfilovski”

VA "Dr Gojko Karanfilovski".pdf

10. EP BAR

VA “Popović”

VA "Popović.pdf

VA “Savić”

VA "Savić".pdf

VA “Farmavet”

VA "Farmavet".pdf

 

B. 8 (osam) pravnih lica-veterinarskih ambulanti ne ispunjava uslove tražene Javnim konkursom:

1. VA “Plav”, Plav, za epizootiološko područje Plav i Gusinje;
2. VA “AMV Provita”, za epizootiološko područje Danilovgrad;
3. VA “Veterinarska ambulanta “Bogdan”, Plužine, za epizootiološko područje Plužine;
4. VA “Žabljak”, Žabljak, za epizootiološko područje Žabljak;
5. VA “Kolašin”, Kolašin, za epizootiološko područje Kolašin;
6. VA “Dr Saša Drljević”, Kolašin, za epizootiološko područje Kolašin;
7. VA „Pet vet“, Cetinje, za epozootiološko područje Cetinje;
8. VA Novi vet” iz Heceg Novog koja posluje u sastavu pravnog lica “Bušin Kutak”, za epizootiološko područje Herceg Novi.


C. 1 (jedno) pravno lice-veterinarska ambulanta je dostavilo nepotpunu prijavu i ista nije razmatrana: 

1. VA “Nikšić”, Nikšić, za epizootiološko područje Nikšić. 


D. 1 (jedno) pravno lice-veterinarska ambulanta je dostavilo prijavu prijave nakon roka određenog javnim konkursom i ista nije razmatrana: 

1. VA „Cetinje“, Cetinje, za epozootiološko područje Cetinje.


Za epizootiološko područje Andrijevica, Kotor, Tivat, Budva i Šavnik nije bilo dostavljenih prijava.

Za epizootiološko područje za koja se nije javila ni jedna veterinarska ambulanta, odnosno na osnovu sprovedenog postupka po javnom konkursu, nije izaberana ni jedna veterinarska ambulanta, javni konkurs će se poništiti u dijelu za područje za koje nije izabrana veterinarska ambulanta.

U tim slučajevima, Uprava rješenjem određuje veterinarsku organizaciju za sprovođenje mjera za koje je javni konkurs bio raspisan za područje za koje nije izabrana veterinarska ambulanta, a u roku od 60 dana od dana poništavanja javnog konkursa, raspisaće se novi javni konkurs.