Manja slova Veća slova RSS
>

Rješenje o izboru pravnih lica-veterinarskih ambulanti nakon sprovedenog postupka po Javnom konkursu za ustupanje javnih poslova od 14. aprila 2017. godine

Datum objave: 28.04.2017 15:23 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Rješenje o izboru pravnih lica-veterinarskih ambulanti nakon sprovedenog postupka po Javnom konkursu za ustupanje javnih poslova od 14. aprila 2017. godine - sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskim organizacijama na izvršavanje za period 2017-2018. godina


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu

i fitosanitarne poslove


Komisija za sprovođenje Javnog konkursa, obrazovana Rješenjem 323/17-0101-76/77 od 18. aprila 2017. godine, za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskim organizacijama na izvršavanje za period 2017-2018. godina, broj 323/17-0101-76/76, koji je objavljen u dnevnom listu »Dnevne novine« dana 14. aprila 2017. godine, u skladu sa članom 24 stav 1 Zakona o veterinarstvu je sprovela postupak otvaranja i vrednovanja prijava i sačinila zapisnike.

Komisija je otpočela sa radom 25.04.2017.godine, u 14:00 časova u prostorijama Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, i konstatovala da se na konkurs javilo 8 pravnih lica-veterinarskih ambulanti za 8 epizootioloških područja. Nakon sprovedenog individualnog pregleda svake dostavljene prijave, Komisija je konstatovala da:

A.   1 pravno lice-veterinarska ambulanta, ispunjava uslove tražene Javnim konkursom za jedno epizootiološko područje:


r.b.

Ime

podnosioca prijave

Sjedište podnosioca prijave

Rješenje o izboru

1. EP Šavnik

 

 

 

1.

AMV”Provita”

Danilovgrad

 

Rješenje AMV PROVITA.pdf

 


B.   7 pravnih lica-veterinarskih ambulanti ne ispunjava uslove tražene Javnim konkursom:


  1. VA “Plav”, Plav, za epizootiološko područje Plav i Gusinje;
  2. VA “Sinjajevina”, Šavnik, za epizootiološko područje Šavnik;
  3. VA “Žabljak”, Žabljak, za epizootiološko područje Žabljak i Plužine;
  4. VA “Kolašin”, Kolašin, za epizootiološko područje Kolašin;
  5. VA “Dr Saša Drljević”, Kolašin, za epizootiološko područje Kolašin;
  6. V.A “Novi Vet”, koja posluje u sastavu pravnog lica “Bušin Kutak” doo, za epizootiološko područje Herceg Novi i Kotor;
  7. V.A ,,Dr Gojko Karanfilovski”, Pljevlja za epizootiološko područje Plužine.

Za epizootiološko područje Andrijevica, Budva i Tivat nije bilo dostavljenih prijava.