Manja slova Veća slova RSS

Avijarna influenca - ptičiji grip

28.12.2021.

Avijarna influenca

Zbog pojave virusa avijarne influence u zemljama Evrope, a naročito u zemljama u okruženju, uključujući Srbiju, Albaniju Bosni i Hercegovinu, Kosovo, Hrvatsku i Sloveniju, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ovim putem informišu javnost, a posebno držaoce živine, kaveznih i drugih ptica o mjerama i preporukama koje treba da preduzimaju kako bi se rizik od eventualne pojave bolesti sveo na minimum.