Manja slova Veća slova RSSBolest kvrgave kože

17.05.2019.

Saopštenje: Počinje vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože

Saopštenje: Počinje vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože Danas, 17.05.2019. godine, je počela akcija vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože na cijeloj teritoriji Crne Gore.

25.03.2019.

EFSA - Bolest kvrgave kože: 2018. godina bez novih slučajeva bolesti na Balkanu

EFSA - Bolest kvrgave kože: 2018. godina bez novih slučajeva bolesti na Balkanu

Vakcinacija i ostale mjere kontrole uspješno su zaustavile epidemiju bolesti kvrgave kože goveda (Lumpy Skin Disease - LSD) na Balkanu, ukazuju novi podaci.

16.10.2017.

Najava: Satanci EFSA-e i GF TAD-sa u Crnoj Gori

Crna Gora će u periodu od 18. do 20. oktobra 2017. godine biti domaćin sastanka ekspertskog tima za bolest kvrgave kože Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA) i Peti sastanak ekspertke grupe za bolest kvrgave kože za Jugositočnu Evropu koju je osnovala Evropska komisija (EK), Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) i Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) a koja djeluje u okviru programa za kontrolu prekograničnih bolesti životinja (GF TAD's)

21.09.2017.

FAO: Bolest kvrgave kože – terenski priručnik za veterinare

FAO: Bolest kvrgave kože – terenski priručnik za veterinare

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), izdala je terenski priručnik za veterinare vezano za bolest kvrgave kože, kako bi im se olakšao način postupanja u situacijama u kojima se veterinari susreću s ovom bolešću.

28.04.2017.

EFSA: Objavljen naučni izvještaj o epidemiji bolesti kvrgave kože (LSD) u jugo-istočnoj Evropi

EFSA: Objavljen naučni izvještaj o epidemiji bolesti kvrgave kože (LSD) u jugo-istočnoj Evropi

Vakcinacija goveda koja je sprovedena u jugo-istočnoj Evropi tokom 2015-2016. godine uspješno je ograničila dalje širenje ove bolesti. Ovo je zajednički zaključak epidemiološke analize koju je sprovela EFSA u saradnji sa zemljama u kojima se bolest pojavila i koje su bile pod rizikom od pojave iste.

16.11.2016.

Uputstvo za primjenu plana upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave bolesti kvrgave kože

Ovdje možete preuzeti uputsvo za primjenu plana upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave bolesti kvrgave kože.

26.08.2016.

Saopštenje na dan 26.08.2016. godine

U poslednja četiri dana u Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji u Podgorici potvrđeno je svega 8 novih slučajeva bolesti kvrgave kože kod goveda.

26.08.2016.

Naredba o mjerama za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje bolesti kvrgave kože (LUMPY SKIN DISEASE)

Naredba o mjerama za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje bolesti kvrgave kože (LUMPY SKIN DISEASE) objedinjava sve do sada donijete naredbe o zabrani uvoza goveda i proizvoda od goveda iz zemalja u kojima je bolest registrovana, propisana je obaveza vakcinacije svih goveda na teritoriji Crne Gore, kao i sve mjere koje se sprovode.

22.08.2016.

Saopštenje na dan 22.08.2016. godine - Informacija o trenutnoj situaciji povodom bolesti kvrgave kože goveda i bolesti plavog jezika

Podaci sa terena i rezultati laboratorijskih analiza tokom posljednjih dana ukazuju da u Crnoj Gori bolest kvrgave kože goveda polako jenjava. Specijalistička veterinarska laboratorija u posljednja četiri dana potvrđuje na dnevnom nivou prosječno oko 20 novih slučajeva bolesti.

18.08.2016.

SAOPŠTENJE: Vakcinacija goveda na teritoriji Crne Gore je završena

Vakcinacija goveda na teritoriji Crne Gore je završena. Ostali su još samo sporadični slučajevi goveda koja se nalaze u udaljenim ruralnim krajevima i koja nijesu vakcinisana zbog teške dostupnosti ili nedostatka informacije o lokaciji životinja. Vakcinacija i ovih goveda će biti izvršena u narednih nekoliko dana.