Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
5. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Обавља послове који се односе на: праћење и примјену прописа из области радних односа; припремање појединачних аката којима се утврђују права, обавезе и одговорност службеника/ца и намјештеник/ца; израду распоредних рјешења службеника/ца и намјештеник/ца Управе; планирање и управљање људским ресурсима; предлагање плана развоја и стратешких циљева управљања људским ресурсима; учествовање на обукама које се односе на политику запошљавања и развој људских ресурса; анализирање постојећих кадровских потенцијала и предлагање мјера за њихово унапрјеђење; припремање и спровођење Плана интегритета са мјерама за спрјечавање и отклањање могућности за настанак и развој корупције; сарадњу са Управом за кадрове; припрему предлога за именовање и разрјешење руководећих лица; учествовање у планирању, праћење и вођење евиденција о стручном усавршавању службеника/ца и намјештеник/ца Управе; вођење поступака оцјењивања запослених; вођење јединствене кадровске евиденције и других евиденција из области рада; вођење и ажурирање: Кадровског информационог система, стамбене евиденције; поступање по Закону о слободном приступу информацијама, Законом о заштити података личности; остваривање сарадње са Заштитником имовинско-правних интереса Црне Горе, Агенцијом за мирно рјешавање радних спорова и другим органима у циљу рјешавања питања од значаја за остваривање правних интереса Управе; предузимање радњи и припрему документације за потребе поступака пред надлежним судовима; административно-техничку обраду података и прекршајних налога издатих од стране инспектора Управе у РОФ систем; примање/прослеђивање и евидентирање пријава и иницијатива, маил-ом, телефонским путем или путем поште од правних и физичких лица, одговарајућим организационим јединицама; маркетиншке послове у дијелу презентирања и промовисања рада и пројеката Управе; праћење извјештавања медија о Управи и пресс цлипинга; учествовање у изради платформи за јавне наступе представника Управе; сарадњу са медијима и Бироом за односе са јавношћу Владе припрему саопштења за јавност; креирање и одржавање информационих система у Управи; управљање базама података, комуникацијама и мрежним сервисима; планирање, управљање и спровођење мјера сигурносног приступа информатичким услугама за потребе псловања; системска подршка за администрацију; планирање и контрола коришћења информатичких програма и безбједносних стандарда; пружање техничке ИТ подршке у Управи и субјектима повезаним са информационим системима Управе; одржавању опреме; креирање и ажурирање Wеб сите; евидентирање, отпремање аката, чување и архивирање аката и другог материјала, вођење основних и помоћних евиденција, као и друга поступања са службеним материјалом (канцеларијско пословање), послове возача и курира; сарадња са другим организационим јединицама Управе као и друге послове у складу са надлежностима и овлашћењима.