Manja slova Veća slova RSS6. SLUŽBA ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremu predloga zahtjeva za budžetskim sredstvima, obradu zahtjeva za budžetsku potrošnju i isplatu (sve isplate preko državnog trezora), ovjeravanje zahtjeva za plaćanje, praćenje mjesečnih varanta i njihov utrošak, evidencija osnovnih sredstava, priprema i obrada knjigovodstvene dokumentacije, vođenje poslovnih knjiga (glavna knjiga i analitičke knjige), usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, obrada i dostava statističkih podataka, podizanje avansa i vođenje blagajne, trebovanje kancelarijskog i potrošnog materijala, vođenje zaliha robe, materijalno poslovanje, analitika kupaca i dobavljača, priprema izvještaja za obračun zarada, izrada periodičnih obračuna i završnog računa, organizovanje popisa u Upravi, izrada drugih finansijskih izvještaja i dostavljanje Trezoru i Poreskoj upravi, planiranje i priprema budžeta; srednjoročne planove potrebnih sredstava; usklađivanje finansijskog plana sa odobrenim sredstvima u budžetu; održavanje analitičkog sistema evidencija u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, javne nabavke roba, usluga i radova za potrebe Uprave; pripremu godišnjeg plana javnih nabavki roba, radova i usluga, pripremu tenderske dokumentacije; pripremu izvještaja o javnim nabavkama; vođenje evidencije o javnim nabavkama; praćenje i kontrolu finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki; administrativne poslove u realizaciji postupka javnih nabavki, praćenje realizacije ugovora zaključenih u postupku javne nabavke; pripremu, praćenje i kontrolu finansijske realizacijie programa, monitoringa i drugih ustupljenih javnih poslova iz nadležnosti uprave po ugovorima; pripremu, usvajanje i primjenu procedura za finansijsko poslovanje Uprave, saradnja sa drugim organizacionim jedinicama Uprave kao i druge poslove u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima.