Manja slova Veća slova RSS

Sektor za veterinu

08.10.2021.

Održana online radionica na temu kuga malih preživara za veterinare i veterinarske inspektore

Održana online radionica na temu kuga malih preživara za veterinare i veterinarske inspektore Dana, 06.10.2021. godine, u organizaciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizovana je radionica za terenske veterinare i veterinarske inspektore, na temu kuga malih preživara.

07.10.2021.

Obavještenje: Donešen Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca

Obavještenje: Donešen Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca.Ovim pravilnikom se propisuju bliži veterinarsko-sanitarni uslovi koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca u pogledu objekata i opreme, uslova neophodnih za zaštitu dobrobiti životinja, načina vođenja registra objekata za prodaju kućnih ljubimaca i načina osposobljavanja lica zaposlenih u tim objektima.

04.10.2021.

Saopštenje povodom dana zaštite životinja: Postignuti značajni iskoraci u oblasti zaštite dobrobiti životinja

Saopštenje povodom dana zaštite životinja: Postignuti značajni iskoraci u oblasti zaštite dobrobiti životinja

Svjetski dan životinja – 4. oktobar, obilježava sa se ciljem poboljšanja odnosa prema životinjama i promocije aktivnosti vezanih za djelovanje pojedinaca, civilnog sektora i nadležnih instituacija radi unapređenja zaštite dobrobiti, između ostalog i napuštenih životinja i kućnih ljubimaca.

27.09.2021.

Saopštenje sa predstavljanja projekta “Razvoj održivog veterinarskog informacionog sistema (VIS) za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore”

U cilju predstavljanja dosadašnjih aktivnosti projekta “Razvoj održivog veterinarskog informacionog sistema (VIS) za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore” 16. i 17. septembra 2021. godine održano je predstavljanje projekta za glavne korisnike informacionog sistema i ostale zainteresovane strane.

27.08.2021.

Javni poziv na konsultacije zainteresovanoj javnosti za utvrđivanje prioritetnih oblasti za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022. godini

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18), objavljuje javni poziv...

06.08.2021.

Obavještenje: Informacija sa 34. Sjednice Vlade Crne Gore o potrebi omogućavanja držaocima ovaca, koza i svinja prijavu popisa sa podacima na 31. mart, odnosno 1. jul 2021. godine

Vlada Crne Gore je na 34. sjednici, održanoj 30. jula 2021. godine, razmotrila i usvojila Informaciju o potrebi omogućavanja držaocima ovaca, koza i svinja prijavu godišnjeg popisa sa podacima na dan 31. mart, odnosno 1. jul 2021. godine, najkasnije do 1. septembra 2021. godine.

02.08.2021.

Usvojen Program za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori

Usvojen Program za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 15. jula 2021. godine usvojila Program za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori sa Akcionim planom, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

22.07.2021.

Ažurirana lista država i područja država iz kojih je zabranjen uvoz i tranzit pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od domaćih i divljih svinja zbog pojave bolesti afričke kuge svinja u R.Srbiji - Braničevskom i Podunavskom okrugu

U skladu sa tačkom 7. Naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja ("Sl. list CG", br. 70/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavljuje listu područja i država, u kojima postoji sumnja, odnosno u kojima je potvrđena bolest afričke kuge svinja, na osnovu podataka Međunarodne organizacije za zdravlje životinja i Evropske komisije.

16.06.2021.

Savjet za zaštitu životinja: Uspostavljena procedura za postupanje u slučaju napuštenih životinja

Savjet za zaštitu životinja: Uspostavljena procedura za postupanje u slučaju napuštenih životinja

Uspostavljanje jasne procedure za zbrinjavanje napuštenih životinja, a koju treba da sprovedu nadležne institucije, doprinijeće efikasnijem rješavanju problema, prevashodno sa psima lutalicama, ali i drugim žiotinjama, ocijenjeno je na posljednjoj sjednici Savjeta za zaštitu životinja.

20.05.2021.

Objavljen Javni poziv za obavljanje službenih kontrola na liniji klanja

Na osnovu člana 138d stav 1 Zakona o veterinarstvu (“Službeni list CG”, broj 30/12, 48/15, 57/15, 52/16 i 43/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove raspisala je Javni poziv za obavljanje službenih kontrola - pregledi kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (ante mortem i post mortem).