Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

1.  СЕКТОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ

 Обавља послове Управе који се односе на: безбједност хране животињског поријекла, безбједност хране за животиње, безбједност хране неживотињског поријекла, нус производе животињског поријекла, припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из ових области; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова; успоставља и води централни регистар одобрених и регистрованих објеката за храну и храну за животиње; учествује у: раду међународних институција из ове области; планирању финансирања, изради планских документа, стратегија, извјештаја, анализа, информација и других материјала, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.

1.1 Одсјек за безбједност хране животињског поријекла

У одсјеку за безбједност хране животињског поријекла врше се послови који се односе на: спровођење мјера у циљу заштите здравља људи у области безбједности хране животињског поријекла, утврђивање испуњености услова, одобравање и упис објеката за обављање дјелатности за производњу, прераду и дистрибуцију хране животињског поријекла; регистрацију и упис објеката за храну животињског поријекла; спровођење мониторинга у области безбједности хране животињског поријекла, на припрему и спровођење планских докумената: једногодишњих и вишегодишњих планова службених контрола, програма мониторнига, планова, стратегија и обука у овој области, анализу ефикасности спроведених програма, процјену ефеката заштите здравља људи, припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе о безбједности хране животињског поријекла, планирање службених контрола, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, службама других земаља, субјектима у пословању храном, невладиним организацијама и другим институцијама; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води евиденције; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова; планирање финансирања, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.

1.2 Одсјек за безбједност хране за животиње и нус производе животињског поријекла

У одсјеку за безбједност хране за животиње и нус производе животињског поријекла врше се послови који се односе на: спровођење мјера у циљу заштите здравља људи у области безбједности хране за животиње и нуспроизводе животињског поријекла, утврђивање испуњености услова, одобравање и упис објеката за обављање дјелатности за производњу, прераду и дистрибуцију хране за животиње и нус производа животињског поријекла; регистрацију и упис објеката за храну за животиње и нус производе животињског поријекла; спровођење мониторинга у овим областима, на припрему и спровођење планских докумената: једногодишњих и вишегодишњих планова службених контрола, програма мониторнига, планова, стратегија и обука у овим областима, анализу ефикасности спроведених програма, процјену ефеката заштите здравља људи, припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе о храни за животиње и нус производима животињског поријекла, планирање службених контрола, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, службама других земаља, субјектима у пословању храном за животиње и нус производима животињског поријекла, невладиним организацијама и другим институцијама; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води евиденције; планирање финансирања, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.

1.3 Одсјек за безбједност хране неживотињског поријекла

 У одсјеку за безбједност хране неживотињског поријекла врше се послови који се односе на: спровођење мјера у циљу заштите здравља људи у области безбједности хране неживотињског поријекла а нарочито у дијелу: производње, прераде и дистрибуције на нивоу примарне производње са пратећим дјелатностима и након примарне производње; спровођење поступка, избора и предузимање мјера у области безбједности хране и хране за животиње неживотињског поријекла;, утврђивање испуњености услова, одобравање и упис објеката за обављање дјелатности за производњу, прераду и дистрибуцију хране неживотињског поријекла; регистрацију и упис објеката за храну неживотињског поријекла; спровођење мониторинга у области безбједности хране неживотињског поријекла, на припрему и спровођење планских докумената: једногодишњих и вишегодишњих планова службених контрола, програма мониторнига, планова, стратегија и обука у овој области, анализу ефикасности спроведених програма, процјену ефеката заштите здравља људи, припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе о безбједности хране неживотињског поријекла, планирање службених контрола, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, службама других земаља, субјектима у пословању храном, невладиним организацијама и другим институцијама; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води евиденције; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова; планирање финансирања, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност. 1.4 Одсјек за опште захтјеве за безбједност хране У одсјеку за опште захтјеве за безбједност хране врше се послови који се односе на: спровођење мјера у циљу заштите здравља људи у областима: информисање потрошача о храни, нутритивне и здравствене тврдње, адитива, ензима, екстракционих растварача, арома, материјала који долазе у контакт са храном, суплемената, витамина и минерала и других супстанци које се додају храни, хране за посебне прехрамбене потребе, брзо смрзнуту храну, контаминенте, нове хране, хране подвргнуте јонизирајућем зрачењу, природне минералне воде, ГМО хране, хигијена хране, микробиолошких критеријума, успостављање и вођење система брзог узбуњивања и обавјештавања и размјена информација са ЕК - РАССФ; на припрему и спровођење планских докумената: једногодишњих и вишегодишњих планова службених контрола, програма мониторнига, планова, стратегије и обука у овим областима, план за управљање кризним ситуацијама; утврђивање испуњености услова за обављање дјелатности и вођење прописаних регистара; припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из ових области; анализу ефикасности спроведених програма, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, службама других земаља, субјектима, планирање финансирања, извјештаје, анализе, издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.