Manja slova Veća slova RSS
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Tel.  +382 20 201 945; 
Fax: +382 20 201 946;
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica


Vladimir Đaković 
V.D.Direktora
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica


SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE

Biljana Blečić
Pomoćnica direktora
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

• Odsjek za bezbjednost hrane

Ljiljana Milovanović
Načelnica
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

• Odsjek za bezbjednost hrane za životinje

Saša Lješković
Načelnik
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

SEKTOR ZA VETERINU

Sunčica Boljević
Pomoćnica direktora
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

• Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja

Mevlida Hrapović
Načelnica
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

• Odsjek za međunarodni promet i nus proizvodi životinjskog porijekla

Ervin Bučan
Načelnik
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE

Zorka Prljević
Pomoćnica direktora
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

• Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja

Tamara Popović
Načelnica
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

• Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u poljoprivredi

Biljana Vulić

Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

• Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Milka Petrušić
Načelnica
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica


Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke 

Veselinka Lazarević
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

Odjeljenje za normativno pravne poslove

Dijana Čavić
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica

Slavica Jovovic
Tel. +382 20 201 945
Fax: +382 20 201 946
Adresa: Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica


ARHIVA - Rad sa strankama 

08:00 - 14:00h (pauza 11:00 - 11:30h)Žiro računi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove:

832-3161422-09  - za administrativne takse u oblasti bezbjednosti hrane

832-3161433-73 – za administrativne takse u oblasti veterine

832-3161411-42 – za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova